Schengen FAQ

Vijeće (EU) je 8. prosinca 2022. godine donijelo Odluku o punoj primjeni odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj čime Republika Hrvatska s danom 1. siječnja 2023. godine postaje država članica schengenskog područja.

Slijedom toga dolazi i do određenih promjena vezanih uz prelazak unutarnje i vanjske granice, odnosno ukidaju se kontrole osoba na unutarnjim kopnenim i morskim granicama s Hrvatskom te se odredbe schengenske pravne stečevine iz Priloga Odluke Vijeća (EU) 2022/2451 primjenjuju na Hrvatsku u njezinim odnosima s ostalim zemljama članicama.

Obveza obavljanja granične kontrole ovisi prvenstveno o činjenici radi li se o prelasku vanjske granice, odnosno dolasku/odlasku u treće zemlje ili države članice schengenskog područja.

U pogledu kontrola osoba na unutarnjim zračnim granicama, one se ukidaju od 26. ožujka 2023. godine.

Što se tiče unutarnje granice (državna granica Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom te Republike Hrvatske s Mađarskom), na tim se granicama više neće provoditi granična kontrola niti zaštita granice.
Pravo prelaska imat će sve osobe, kako građani EU tako i sve ostale osobe koje zakonito borave na schengenskom prostoru, ako nisu dobile odobrenje boravka s teritorijalnim ograničenjem (u tom se slučaju navedeno pravo može koristiti samo na području za koje je to odobrenje izdano).

Nacionalne vize za kratkotrajni boravak koje je Hrvatska izdala prije 1. siječnja 2023. ostaju važeće u razdoblju njihove valjanosti za potrebe tranzita preko državnog područja drugih država članica.