Povjerenstvo za rad po pritužbama - građanski nadzor nad radom policije

Sukladno članku 5. c Zakona o policiji (Povjerenstvo za rad po pritužbama osniva se za rješavanje pritužbi na rad policijskog službenika.
 
PONOŠENJE PRITUŽBE:

Fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: građanin) se ne obraća direktno Povjerenstvu za rad po pritužbama. Ukoliko građanin smatra da su djelovanjem ili propuštanjem djelovanja policijskog službenika povrijeđena njegova prava ili slobode ima pravo MUP-u podnijeti pritužbu u roku od 30 dana od dana saznanja za povredu.

Pritužbu građanina razmatra načelnik policijske uprave u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili policijski službenik kojeg on ovlasti te su obvezni odgovoriti građaninu (podnositelju pritužbe) u roku od 30 dana od primitka pritužbe.

Ukoliko je građanin nezadovoljan sadržajem obavijesti može u roku od 15 dana podnijeti prigovor Službi za unutarnju kontrolu. U drugom stupnju o prigovoru odlučuje Služba za unutarnju kontrolu u roku od 30 dana u roku od primitka prigovora.

Ako je građanin (podnositelj pritužbe) nezadovoljan i odgovorom Službe za unutarnju kontrolu može u roku od 15 dana od primitka odgovora izraziti nezadovoljstvo MUP-u. U trećem stupnju predmet će se dostaviti na rješavanje Povjerenstvu za rad po pritužbama, o čemu će MUP obavijestiti građanina.

Postupak po pritužbi građana
 
  • prvi stupanj – policijska uprava u kojoj je raspoređen policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi ili ustrojstvena jedinica MUP-a u sjedištu
  • drugi stupanj – Služba za unutarnju kontrolu MUP-a
  • treći stupanj – Povjerenstvo za rad po pritužbama
 
Pritužba na rad policijskog službenika mora biti razumljiva i sadržavati:

- ime, prezime i adresu podnositelja,
- mjesto, vrijeme i opis djelovanja ili propuštanja djelovanja kojima su povrijeđena prava ili slobode podnositelja ili druge osobe,
- potpis podnositelja.
 

Način podnošenja pritužbi

Pisane pritužbe moguće je dostaviti:
  1. pisanim putem na adresu nadležne policijske uprave, putem telefaksa ili putem elektroničke pošte
  2. pisanim putem na adresu: Ravnateljstvo policije, Ured glavnog ravnatelja policije, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica br. 335, putem telefaksa na broj: 01/3788-318 ili putem elektroničke pošte na adresu policija@mup.hr
  3. Služba za unutarnju kontrolu, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara br. 33, putem telefaksa na broj: 01/6122-603 ili putem elektroničke pošte na adresu unutarnja@mup.hr

Pritužbe se mogu predati i osobno, od 8 do 16 sati, u pisarnici nadležne policijske uprave odnosno nadležne ustrojstvene jedinice Ministarstva u sjedištu (na adrese u Zagrebu, Ilica br. 335 i Ulica grada Vukovara br. 33).

U slučajevima kada građanin smatra da su postupanjem odnosno ne postupanjem policijskog službenika povrijeđena njegova prava ili da je došlo do povrede zakona, od 0 do 24 sata može nazvati na telefon 192 (Operativno-komunikacijski centar policijske uprave na čije se području događaj dogodio ili na besplatni telefon za pritužbe Ministarstva unutarnjih poslova 0800-0192), gdje će dobiti konkretne upute za daljnje postupanje.
 
Povjerenstvo za rad po pritužbama:

email: povjerenstvo.za.prituzbe@mup.hr

ili na adresu: Vukovarska 33, 10 000 Zagreb

-  uz naznaku „Za Povjerenstvo za rad po pritužbama“