Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme od 3.5.2023.

 
Datum: 3.5.2023.
Datum objave u NN: 3.5.2023.
Link na dokument: Javni natječaj
Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”

 
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
Poziv na testiranje - 25.5.2023.
 
Obustava ili poništenje: Odluka o djelomičnoj obustavi natječaja - 14.7.2023.
Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja - 23.08.2023.
Rješenje o prijmu:   
Rješenja o izboru kandidata - 14.7.2023.
Rješenje o izboru kandidata - 25.7.2023.
Rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o izboru kandidata - 23.08.2023.