Poziv na testiranje

Na testiranje se pozivaju kandidati/kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 19. svibnja 2023. godine

 
Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam
u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
 
POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog dana 19. svibnja 2023. godine u Narodnim novinama broj 53/23
 i na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
i dana 22. svibnja 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
za sljedeća radna mjesta:
 
1. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Ured Ravnateljstva civilne zaštite,
Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata,
Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite,
 • samostalni nadzornik za bilateralnu suradnju – 1 izvršitelj  

2. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Ured Ravnateljstva civilne zaštite,
Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata,
Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite,
 • viši stručni savjetnik za prevoditeljske poslove – 1 izvršitelj

3. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Ured Ravnateljstva civilne zaštite,
Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata,
Odjel za pripremu projekata,
 • stručni savjetnik za praćenje EU projekata – 1 izvršitelj  

4. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Operativni centar civilne zaštite,
Služba za operativne poslove i analitiku,
Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova,
 • samostalni nadzornik za međunarodnu i međuresornu suradnju  - koordinator PIS zrakoplova – 1 izvršitelj

5. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Operativni centar civilne zaštite,
Služba za krizno komuniciranje i potporu stožeru civilne zaštite,
 • viši stručni savjetnik za obradu informacija te analizu medija kod velikih nesreća i katastrofa – 1 izvršitelj

6. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Operativni centar civilne zaštite,
Služba za operativne poslove i analitiku,
Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj,
 • samostalni nadzornik za izvanredni događaj – 1 izvršitelj

7. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Nastavno nacionalno središte civilne zaštite,
 • samostalni nadzornik za obrazovanje – psiholog – 1 izvršitelj

8. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za inspekcijske poslove,
Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost,
 • nadzornik za unutarnje poslove radiološke i nuklearne sigurnosti – 1 izvršitelj

9. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za inspekcijske poslove,
Inspekcija zaštite od požara i civilne zaštite,
 • nadzornik za unutarnje poslove zaštite od požara – 1 izvršitelj

10. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za procjenu rizika,
Odjel za rizike,
 • samostalni nadzornik za prijetnje i procjenu rizika – 1 izvršitelj    

11. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za planiranje,
Odjel za planske poslove i ovlaštenja,
 • samostalni nadzornik za planove, ovlaštenja i opasne tvari  - 1 izvršitelj    

12. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za planiranje,
Odjel za planske poslove i ovlaštenja,
 • nadzornik za planove, ovlaštenja i opasne tvari  - 1 izvršitelj    

13. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za planiranje,
Odjel za kritičnu infrastrukturu i kulturnu baštinu,
 • viši stručni savjetnik za kritičnu infrastrukturu – 1 izvršitelj  

14. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za procjenu rizika,
Odjel za baze podataka i GIS podršku,
 • viši stručni savjetnik za baze podataka i GIS podršku – 1 izvršitelj  

15. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme,
Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa,
 • viši stručni savjetnik za mjere smanjenja rizika od katastrofa – 1 izvršitelj  

16. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme,
Odjel strateškog planiranja smanjenja rizika od katastrofa,
 • stručni suradnik za mjere smanjenja rizika od katastrofa – 1 izvršitelj  

17. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa,
Služba za koordinaciju rada hrvatske platforme,
Odjel za edukaciju i podizanje svijesti,
 • viši stručni savjetnik za edukaciju i podizanje svijesti – 1 izvršitelj  

18. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost,
Služba za nuklearnu sigurnost,
Odjel za nuklearne djelatnosti i nuklearnu sigurnost,
 • viši stručni savjetnik za nuklearne djelatnosti i izvanredni događaj – 1 izvršitelj  

19. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za radiološku i nuklearnu sigurnost,
Služba za nuklearnu sigurnost,
Odjel za okoliš i radioaktivni otpad,
 • samostalni nadzornik za okoliš i radioaktivni otpad – 1 izvršitelj            

20. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor 112,
Služba za propise i razvoj kompetencija,
 • nadzornik za razvoj kompetencija službenika u sustavu 112  – 1 izvršitelj  

21. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor 112,
Služba za rano upozoravanje i uzbunjivanje,
 • nadzornik za razvoj i izgradnju sustava ranog upozoravanja i uzbunjivanja i potporu pravnim osobama – 1 izvršitelj  

22. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Zagreb,
 • tehničar civilne zaštite za logističku potporu – 1 izvršitelj  

23. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Split,
 • samostalni nadzornik za traganje i spašavanje u poplavama – 1 izvršitelj   

24. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Rijeka,
 • samostalni nadzornik za traganje i spašavanje u poplavama – 1 izvršitelj  

25. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite,
Državna intervencijska postrojba civilne zaštite Osijek,
 • samostalni nadzornik za tehničko-taktičku potporu – 1 izvršitelj  

26. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za certifikaciju i ispitivanje,
Odjel certifikacije,
 • viši ekspert certifikacije – 1 izvršitelj  

27. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za certifikaciju i ispitivanje,
Odjel certifikacije,
 • ekspert certifikacije – 1 izvršitelj  

28. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za certifikaciju i ispitivanje,
Odjel za laboratorijska ispitivanja,
 • viši ekspert laboratorijskih ispitivanja – 1 izvršitelj  

29. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava,
 • viši ekspert aktivnosti IN, OD, PO i posebnih sustava – 1 izvršitelj

30. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava,
 • niži ekspert aktivnosti IN, OD, PO i posebnih sustava – 1 izvršitelj  

31. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel elektroinstrumentacije,
 • ekspert elektroinstrumentacije – 1 izvršitelj  

32. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel elektroinstrumentacije,
 • viši stručni referent elektroinstrumentacije – 1 izvršitelj

33. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel elektroenergetike,
 • viši ekspert elektroenergetike – 1 izvršitelj

34. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel elektroenergetike,
 • viši stručni referent elektroenergetike – 1 izvršitelj

35. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel elektroenergetike,
 • niži nadzornik – tehnički crtač – 1 izvršitelj

36. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike,
 • viši ekspert neelektrike – 1 izvršitelj

37. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike,
 • ekspert neelektrike – 1 izvršitelj

38. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Sektor za eksplozivne atmosfere,
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike,
 • niži ekspert neelektrike – 1 izvršitelj  

39. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Hrvatski centar za razminiranje,
Služba za operativne poslove,
Odjel za planiranje,
 • niži nadzornik za GIS potporu – 1 izvršitelj

40. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb,
Služba za inspekcijske poslove,
 • niži nadzornik – 1 izvršitelj  

41. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb,
Služba za inspekcijske poslove,
Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 6 izvršitelja  

42. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb,
Služba za inspekcijske poslove,
Odjel inspekcije civilne zaštite,
 • inspektor za civilnu zaštitu – 1 izvršitelj  

43. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb,
Županijski centar 112,
 • viši voditelj dežurne smjene – 1 izvršitelj  

44. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Zagreb,
Županijski centar 112,
 • operater – analitičar u centru 112  – 3 izvršitelja  

45. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba inspekcijskih poslova,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 2 izvršitelja  

46. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba civilne zaštite Dubrovnik,
Županijski centar 112,
 • operater – analitičar u centru 112  – 1 izvršitelj  

47. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba civilne zaštite Dubrovnik,
Odjel inspekcije,
 • inspektor zaštite od požara, ekspolziva i oružja  – 2 izvršitelja  

48. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba civilne zaštite Dubrovnik,
Odjel inspekcije,
 • inspektor za civilnu zaštitu  – 1 izvršitelj  

49. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba civilne zaštite Dubrovnik,
Odjel inspekcije,
 • inspektor za zaštitarske i detektivske poslove  – 1 izvršitelj  

50. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Split,
Služba civilne zaštite Šibenik,
Županijski centar 112,
 • tehničar civilne zaštite – 1 izvršitelj    

51. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba za prevenciju i pripravnost,
 • tehničar civilne zaštite – 1 izvršitelj  

52. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba inspekcijskih poslova,
 • inspektor zaštite od požara, ekspolziva i oružja – 1 izvršitelj  

53 Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Županijski centar 112,
 • viši voditelj dežurne smjene – 1 izvršitelj    

54. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Pazin,
Odjel inspekcije,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj  

55. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Pazin,
Odjel inspekcije,
 • inspektor za zaštitarske i detektivske poslove  – 1 izvršitelj  

56. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Pazin,
Županijski centar 112,
 • operater – analitičar u centru 112  – 2 izvršitelja  

57. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Gospić,
Županijski centar 112,
 • operater – analitičar u centru 112  – 2 izvršitelja  

58. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Rijeka,
Služba civilne zaštite Karlovac,
Županijski centar 112,
 • stručni savjetnik za operativno-komunikacijske poslove – 1 izvršitelj  

59. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Osijek,
Služba za prevenciju i pripravnost,
 • stručni suradnik za prevenciju i pripravnost – 1 izvršitelj  

60. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
 • niži nadzornik – 1 izvršitelj  

61. Ravnateljstvo  civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Služba za prevenciju i pripravnost,
 • samostalni nadzornik za prevenciju i pripravnost – 1 izvršitelj  

62. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Služba za prevenciju i pripravnost,
 • viši stručni savjetnik za koordinaciju djelovanja civilne zaštite  – 1 izvršitelj  

63. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Služba inspekcijskih poslova,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj  

64. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Služba civilne zaštite Bjelovar,
Odjel inspekcije,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj  

65. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Služba civilne zaštite Krapina
Odjel inspekcije,
 • inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  – 1 izvršitelj  

66. Ravnateljstvo civilne zaštite,
Ured Ravnateljstva civilne zaštite,
Služba za koordinaciju i suradnju,
Odjel za suradnju,
 • niži nadzornik za administrativne poslove  – 1 izvršitelj    
 
67. Ravnateljstvo  civilne zaštite,
Područni ured civilne zaštite Varaždin,
Županijski centar 112
 • viši voditelj dežurne smjene – 2 izvršitelja 

Testiranje će se održati dana:
 
 • 27. lipnja 2023. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Policijska škola „Josip Jović“, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 13.00 sati za radna mjesta:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44 i 66
 
 • 28. lipnja 2023. godine u Policijskoj upravi osječko-baranjskoj, Trg Lavoslava Ružičke 1, Osijek, s početkom u 09:00 sati za radna mjesta 25 i 59
 
 • 28. lipnja 2023. godine u Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Kratka 1, IV kat, Varaždin, s početkom u 09:00 sati za radna mjesta 60,61,62,63,64,65 i 67
 
 • 28. lipnja 2023. godine u  Ravnateljstvu civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Split, Moliških Hrvata 1, Split, s početkom u 09:00 sati za radna mjesta 23,45,46,47,48,49 i 50
 
 • 29. lipnja 2023. godine u Policijskoj upravi primorsko-goranskoj, Policijski dom, Trinajstićeva 2, Rijeka, s početkom u 10:00 sati za radna mjesta 24,51,52,53,54,55,56,57 i 58
 
SAZNAJTE ispunjavate li uvjete iz natječaja i jeste li pozvani na testiranje.
 
            Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj
te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje