Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog dana 4.listopada 2023. godine u Narodnim novinama broj 114/23
 i dana 5. listopada 2023. godine na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
i na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova
za sljedeća radna mjesta:
 
 

1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
nadzornik za unutarnje poslove – 2 izvršitelja
 
3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite,
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini,
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj

4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za međunarodnu zaštitu,
Odjel za postupak međunarodne zaštite,
nadzornik za unutarnje poslove – 2 izvršitelja
 
5. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za međunarodnu zaštitu,
Odjel za dublinski postupak,
nadzornik za unutarnje poslove – 2 izvršitelja
 
6. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove,
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu,
Služba za strance,
Odjel za zakonite boravke stranaca,
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
7. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za računovodstvene poslove,
Odjel za računovodstvo,
policijski tehničar za poslove računovodstva – 1 izvršitelj
 
8. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za investicije i nekretnine,
Odjel za nekretnine i stambene poslove,
policijski tehničar za obradu podataka – 1 izvršitelj
 
9. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za uslužne poslove,
Odjel za energetiku i održavanje, 
policijski tehničar za poslove tekućeg održavanja – 2 izvršitelja
 
10. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za uslužne poslove,
Uslužna jedinica Valbandon, 
policijski tehničar za računovodstvene poslove – 1 izvršitelj
 
11. Ravnateljstvo policije,
Uprava za granicu,
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove – psiholog – 1 izvršitelj
 
12. Ravnateljstvo policije,
Uprava za granicu,
Prihvatni centar za strance
nadzornik za unutarnje poslove – socijalni djelatnik – 1 izvršitelj
 
13. Ravnateljstvo policije,
Uprava za granicu,
Prihvatni centar za strance,
policijski tehničar za higijensko-zdravstvene poslove – 3 izvršitelja
 
14. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna,
Odjel za financijsko planiranje i analize,
 nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
15. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za nabavu,
Služba nabave za europske projekte,
Odjel za planiranje i realizaciju ugovora, 
stručni suradnik  – 1 izvršitelj
   
16. Glavno tajništvo,
Služba za uredske poslove,
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata,
 voditelj Arhiva hrvatske policije iz Domovinskog rata – 1 izvršitelj
 
17. Glavno tajništvo,
Služba za uredske poslove,
Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata,
policijski tehničar – 2 izvršitelja
 
18. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala,
Odjel za planiranje i zapošljavanje,
policijski tehničar za poslove prijama – 1 izvršitelj
 
19. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za potporu,
Služba za potporu ljudskim potencijalima,
Odjel za psihosocijalnu zaštitu,
policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava varaždinska)
 
20. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za potporu,
Služba za potporu ljudskim potencijalima,
Odjel za psihosocijalnu zaštitu,
policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava brodsko-
posavska)
 
21. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za potporu,
Služba za potporu ljudskim potencijalima,
Odjel za psihosocijalnu zaštitu,
policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava splitsko-
dalmatinska)
 
22. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za potporu,
Služba za potporu ljudskim potencijalima,
Odjel za psihosocijalnu zaštitu,
policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava zagrebačka)
 
23.  Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor policijske tehnike i opreme,
Služba policijske tehnike i naoružanja,
Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja,
inženjer za specijalne, audio/video sustave – 1 izvršitelj
 
koje će se održati dana:

06. studenog 2023. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Policijska škola „Josip Jović“, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u  9.00 sati za sva radna mjesta.
 
 
Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.

 
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova https://mup.gov.hr istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-368.


PRAVILA TESTIRANJA 
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
 
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
- koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
- napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
- razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
- ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
 
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
 
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.
 
Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.
 
Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje