Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima

Ministarstvo unutarnjih poslova je u srijedu 28. veljače otvorilo javno savjetovanje za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o strancima uredit će se:
 
  • preuzimanje Direktive (EU) 2021/1883 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2021. o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika te stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 2009/50/EZ       
  • odredbe u dijelu odobravanja privremenog boravka u svrhu useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva
  • odredbe u dijelu zapošljavanja državljana trećih zemalja
  • uvjeti koje mora ispunjavati poslodavac radi dobivanja mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • povoljnije stjecanje stalnog boravka za studente koji su imali pet godina neprekidno odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj, od čega najmanje tri godine u svrhu studiranja na visokom učilištu, na prijediplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini, ako su stekli kvalifikaciju razine visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i zaposleni su u Republici Hrvatskoj   
  • stjecanje dugotrajnog i stalnog boravka uzimajući u obzir dužinu izbivanja iz Republike Hrvatske za državljane treće zemlje koji zbog prirode posla koji obavljaju duže izbivaju iz Republike Hrvatske (upućeni radnici u drugu državu članicu EGP-a ili Švicarske Konfederacije, koji radi obavljanja osobnih poslovnih aktivnosti borave u inozemstvu, kao što su poslovi pomorca, brodarca, pilota i vozača u međunarodnom prijevozu), a posebno je prepoznata kategorija člana obitelji službenika tijela javne vlasti Republike Hrvatske koji službenik je u okviru obavljanja svoje dužnosti upućen u inozemstvo prema posebnim propisima
  • prekršajne odredbe vezano za novi raspon i iznose novčanih kazni, te dodatno usklađivanje s materijalnim odredbama.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva predstavnike zainteresirane javnosti da svoje prijedloge i primjedbe na navedeni Prijedlog Pravilnika dostave putem elektroničke aplikacije e-savjetovanje do 14. ožujka 2024. godine.
 
 
 


Pisane vijesti | Savjetovanje