Centru za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja odobren je projekt „Nabava opreme za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari (CRO NPS)“

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.780.000,00 EUR s PDV-om, od čega će se 1.335. 000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 75% iznosa, sufinancirati iz sredstava Fonda za unutarnju sigurnost

FOTO: Ilustracija

Uprava za europske poslove, međunarodne odnose i fondove Europske unije, dana 16. svibnja 2024. godine donijela je Odluku o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta „Nabava opreme za identifikaciju novih psihoaktivnih tvari (CRO NPS)“ u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (ISF).

Svrha projekta je jačanje forenzičnih kapaciteta na području otkrivanja, identifikacije i vještačenja novih psihoaktivnih tvari kroz nabavu opreme.

Projektom je planirana nabava pet uređaja - Plinski kromatograf s masenim detektorom i infracrvenim spektrometrom (GC-MS-FTIR), tekućinski kromatograf s mjerenjem vremena preleta (LC-qTOF), tekućinski kromatograf s dvojnom spektrometrijom masa (LC-MS/MS) te dva prijenosna spektrometra Raman i NIR.

Nabavom navedene opreme, unaprijedit će se pouzdanost i uspješnost identifikacije novih psihoaktivnih tvari, posebno onih koje se zbog svoje kemijske strukture ne mogu identificirati postojećim instrumentalnim tehnikama u Centru i u realnom vremenu. 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.780.000,00 EUR s PDV-om, od čega će se 1.335. 000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 75% iznosa, sufinancirati iz sredstava Fonda za unutarnju sigurnost, dok će se 445.000,00 EUR s PDV-om, što predstavlja 25% iznosa, sufinancirati iz Državnog proračuna. 

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i inovacije