Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji


 Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (NN 70/2017) propisuje što je nasilje u obitelji, koje se osobe smatraju članovima obitelji u smislu ovoga Zakona te vrste i svrhu prekršajnopravnih sankcija za počinjenje nasilja u obitelji.
 
Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji