Požega

dana 17./18. lipnja od 21,20 do 4,50 sati između mjesta Čaglin i Latinovac, na području Pleternice ukradeno je 6 tisuća metara telefonske žice. Žica je služila za internu telefonsku liniju na dionici željezničke pruge Čaglin - Latinovac. Kradljivac je prikladnim alatom prerezao telefonske vodove između 32 telefonska stupa, oštetivši HŽ za oko 50 tisuća kuna.

Stranica