Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana

 Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20, 114/22)
 
  • Pravilnik o obrascima i cijeni isprava te obrascima i evidencijama o oružju i streljivu (NN 102/19 , 155/22, 70/2023)
  • Pravilnik o načinu uporabe lovačkog oružja i naboja (NN 68/06, 37/19)
  • Pravilnik o načinu raspolaganja s oružjem i streljivom oduzetim u upravnom, prekršajnom i kaznenom postupku i oružjem predanom ministarstvu unutarnjih poslova te o načinu rada povjerenstva koje odlučuje o takvom oružju (NN 149/14 i 35/18)
  • Pravilnik o programu i načinu provedbe osposobljavanja građana za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12)
  • Pravilnik o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati ustanove i druge pravne osobe koje će osposobljavati građane za pravilnu uporabu vatrenog oružja (NN 130/12)
  • Rješenje o utvrđivanju troškova osposobljavanja i ispita za pravilnu uporabu vatrenog oružja te visini naknade ispitnom povjerenstvu (NN 76/13)
  • Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/20)
  • Pravilnik o načinu i postupku izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja (NN 36/20)
  • Pravilnik o nadležnosti, sastavu i načinu rada drugostupanjskog zdravstvenog povjerenstva za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 36/20)
  • Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/1870/21)