Izgled vozačke dozvole

Izgled vozačke dozvole koja se izdaje od 1. srpnja 2013.

 Izgled vozačke dozvole koja se izdaje od 18. prosinca 2023. s ugrađenim čipom s beskontaktnim sučeljem posljednje tehnološke generacije, unaprijeđenim grafičkim elementima zaštite i novim kinegramom


NAPOMENA: 
Vozačke dozvole koje su se izdavale do 1. srpnja 2013. građani ne moraju mijenjati. Te vozačke dozvole vrijede do datuma na koji su izdane ili najduže do 19. siječnja 2033. godine. Vozačke dozvole koje su izdane prije 18. prosinca 2023. godine u kartičnom obliku vrijede do isteka roka na koji su izdane.