Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15, 127/17
 
  • Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku odobrenja međunarodne i privremene zaštite (NN 85/16)
  • Pravilnik o standardima zdravstvene zaštite tražitelja međunarodne zaštite i stranca pod privremenom zaštitom (NN 28/2020)
  • Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (NN  98/16) te Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. (NN 102/16)
  • Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN  135/15, 61/19)
  • Rješenje o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (NN 98/16) te Ispravak Rješenja o utvrđivanju cijene dozvole boravka za azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom (NN 102/16)
  • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (NN  140/15)
  • Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (NN  47/2016)
  • Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunarodne zaštite (NN 135/2015)