Specijalizirani policijski službenici za mladež

Zakonska podloga

Zakonom o sudovima za mladež propisano je da izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku provode posebno osposobljeni policijski službenici, dok u predmetima kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece postupaju specijalizirani policijski službenici za mladež i istražitelji za mladež.
 

Tko su specijalizirani policijski službenici za mladež

 • policijski službenici educirani za rad s najmlađom dobnom skupinom u slučajevima kada su djeca i maloljetne osobe počinitelji kažnjivih radnji i u slučajevima kada su na njihovu štetu počinjene određene kažnjive radnje  
 • policijski službenici sa afinitetom za rad s najmlađom dobnom skupinom
 • policijski službenici visoke naobrazbe pretežito društvenog usmjerenja / dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično / u iznimnim slučajevima policijski službenici više stručne spreme 
 • policijski službenici sa završenim specijalističkim Tečajem za poslove koji uključuju rad s maloljetnim osobama - počiniteljima kažnjivih radnji i za kazneno pravnu zaštitu djece i maloljetnika
 • policijski službenici koji se kontinuirano usavršavaju kroz seminare, savjetovanja i stručne skupove na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. 
 

Područja rada specijaliziranih policijskih službenika za mladež

 • kaznena djela koja su počinile maloljetne osobe i kaznena djela iz područja kaznenopravne zaštite djece i maloljetnika
 • prekršaji maloljetnih osoba
 • nasilje u obitelji
 • nasilje u školi
 • udaljenja i bjegovi maloljetnih osoba iz roditeljskog doma i odgojnih ustanova
 • propuštanje roditeljske skrbi o zabrani štetnih druženja i zabrani noćnih izlazaka
 • prevencija
 • razvoj suradnje s drugim tijelima, ustanovama i službama nadležnim za skrb, odgoj i obrazovanje maloljetnih osoba. 
 

Radna mjesta specijaliziranih policijskih službenika za mladež unutar policijskih jedinica

 • Ministarstvo unutarnjih poslova ustrojilo je liniju rada maloljetničke delinkvencije i kriminaliteta na štetu mladeži i obitelji u kojoj rade specijalizirani policijski službenici za mladež 
 • pri Ravnateljstvu policije djeluje Odjel za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu mladeži i obitelji, kao i unutar većih policijskih uprava, odnosno, grupa specijaliziranih policijskih službenika za mladež 
 • policijski službenici za mladež odrađuju sve zadaće iz djelokruga rada linije rada maloljetničke delinkvencije
 • svaka policijska postaja i policijska uprava ima jednog ili više specijaliziranih policijskih službenika za mladež, ovisno o veličini same policijske uprave/policijske postaje.