Edukacija: Istraživanje seksualnih kaznenih djela na štetu djece putem Interneta

U Valbandonu održana edukacija policijskih službenika za kibernetičku sigurnost/digitalnu forenziku i policijskih službenika za mladež

Služba za stručno usavršavanje i specijalizaciju Policijske akademije je, u suradnji sa Službom kibernetičke sigurnosti Ravnateljstva policije, održala edukaciju policijskih službenika za kibernetičku sigurnost/digitalnu forenziku i policijskih službenika za mladež u ovom području, kroz program specijalističkog seminara „Istraživanje seksualnih kaznenih djela na štetu djece putem Interneta“. Ovo je šesti po redu seminar koji se provodi od 2014. godine te ga je pohađao ukupno 81 policijski službenik kriminalističke policije.
 
Ovogodišnji seminar u Valbandonu pohađalo je 15 polaznika – policijskih službenika iz policijskih uprava koji su, vođeni iskusnim predavačima u ovom području iz Ravnateljstva policije, imali priliku usvojiti znanja i vještine u područjima korištenja Interneta i društvenih mreža, pronalaženju, fiksiranju i korištenju digitalnih dokaza te metodama identifikacije i bazama podataka.
 
Posljednji dan održavanja seminara provedena je simulacija pretrage doma u svrhu pronalaska digitalnih dokaza, kojom prilikom su polaznici tečaja imali priliku praktično primijeniti stečena znanja i vještine.
 
 

Pisane vijesti | Kriminalitet | Kibernetička sigurnost