Energetska obnova

Ministarstvo unutarnjih poslova izvršilo je prijavu projekata energetska obnove zgrada na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava: „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“. Projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. u okviru Prioritetne osi 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskom prioritetu 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru te Specifičnom cilju 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Projekte sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Posrednička tijela na projektu su Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekti pridonose ostvarenju ciljeva Direktive o energetskoj učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti. Svrha energetske obnove zgrada policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova je smanjenje potrošnje energije za grijanje od najmanje 50% na godišnjoj razini u odnosu na potrošnju energije prije provedbe mjera energetske obnove. Projektom energetske obnove predviđa se poboljšanje energetskih svojstava zgrada u smislu uštede toplinske energije i toplinske zaštite. U prvoj fazi projektom energetske obnove obuhvaćeno je ukupno 25 policijskih postaja i uprava Ministarstva unutarnjih poslova. Ukupna procijenjena vrijednost svih projekata energetske obnove iznosi 101.033.711,29 kuna od čega Ministarstvo unutarnjih poslova iz državnog proračuna mora osigurati 52.057.131,29 kn.

U narednom razdoblju Ministarstvo unutarnjih poslova planira prijaviti još pet projekata energetske obnove: zgrade policijskih uprava dubrovačko-neretvanske i varaždinske, te policijskih postaja Nova Gradiška, Pleternica i Kutina. Procijenjena ukupna vrijednost ovih projekata je cca 40.000.000,00 kuna. Tijekom 2019. godine završeni su radovi na energetskoj obnovi zgrade Policijske postaje Vrbovsko koja dijeli zgradu s gradskom upravom Grada Vrbovsko. Radovi su se također financiraju iz navedenog programa, ali nositelj ugovora bio je Grad Vrbovsko, dok je MUP sufinancirao projekat u iznosu od 1.315.523,00 kuna. U Ministarstvu unutarnjih poslova projekte provodi Uprava za materijalno-financijske poslove, Služba za investicije i nekretnine.

Više informacija o projektu
Web stranica: mup.gov.hr
Više o EU fondovima možete saznati na: strukturnifondovi.hr
Kontakt osoba za više informacija: Duško Slišković
Projektni logotipovi