Poziv kandidatkinjama i kandidatima za javni natječaj iz Narodnih novina 37/2021 na prvu fazu testiranja

Testiranje se održava u utorak, 1. lipnja 2021. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Avenija Gojka Šuška br.1, Zagreb, s početkom u 13 sati

FOTO: Ilustracija

Pozivaju se kandidatkinje i kandidati koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 9. travnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 37/2021, te dana 12. travnja 2021. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
1. Ravnateljstvo policije,
Zapovjedništvo specijalne policije, 
Zrakoplovna jedinica
 • pilot helikoptera III kategorije – 1 izvršitelj/ica 


2. Ravnateljstvo policije,
Zapovjedništvo specijalne policije, 
Zrakoplovna jedinica
 • pilot helikoptera  V kategorije – 1 izvršitelj/ica 

3. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor policijske tehnike i opreme,
Služba policijske opreme i odore
 • razvojni inženjer za policijsku opremu i odoru  – 1 izvršitelj/ica 

4. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor policijske tehnike i opreme,
Služba policijske tehnike i naoružanja,
Odjel za naoružanje i ubojna sredstva
 • tehničar za specijalne sustave – puškar – 1 izvršitelj/ica 

5. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor policijske tehnike i opreme,
Služba policijske tehnike i naoružanja,
Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja
 • tehničar za specijalne audio/video sustave – 1 izvršitelj/ica 

6. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za računovodstvene poslove,
Odjel za obračun plaća
 • policijski tehničar za poslove obračuna plaća – 2 izvršitelja/ice 

7. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za računovodstvene poslove,
Odjel za računovodstvo
 • policijski tehničar za poslove računovodstva – 1 izvršitelj/ica 

8. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna,
Odjel za financijsko planiranje i analize
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

9. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za investicije i nekretnine,
Odjel za investicije i investicijsko održavanje
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica 

10. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za investicije i nekretnine,
Odjel za investicije i investicijsko održavanje
 • stručni suradnik – 1 izvršitelja/ica 

11. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za investicije i nekretnine,
Odjel za investicije i investicijsko održavanje – mjesto rada Split
 • stručni suradnik – 1 izvršitelja/ica 

12. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za uslužne poslove,
Odjel za smještaj i ugostiteljstvo
 • administrativni referent – 1 izvršitelj/ica 

13. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za uslužne poslove,
Uslužna jedinica Valbandon
 • viši stručni referent – šef recepcije – 1 izvršitelj/ica 

14. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama,
Služba za uslužne poslove,
Uslužna jedinica Valbandon
 • viši stručni referent za poslove knjigovodstva – 1 izvršitelj/ica 

15. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za nabavu,
Služba nabave za europske projekte,
Odjel za planiranje i realizaciju ugovora
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

16. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za nabavu,
Služba nabave za planiranje, realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu
nabavu,
Odjel za planiranje
 • stručni suradnik  – 1 izvršitelj/ica 

Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.

VAŽNO!!
 
 • TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U KRUG POLICIJSKE AKADEMIJE
 
 • MOLIMO KANDIDATE DA NA TESTIRANJE DOĐU NAJMANJE 15 MINUTA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA
 

Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 
 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 5. Za radno mjesto pod rednim brojem 12 – administrativni referent u Odjelu za smještaj i ugostiteljstvo propisan je i stručni uvjet poznavanje rada na računalu (Microsoft Office).
 
Sukladno članku 11. Uredbe u drugu fazu testiranja upućuju se kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata za svako radno mjesto, odnosno svi kandidati koji dijele 15 mjesto.
 
Ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj broj će se povećati za broj traženih izvršitelja.
 
O datumu i vremenu druge faze testiranja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, odnosno koji su ostvarili najviše bodova u prvoj fazi testiranja za radna mjesta za koja nije predviđena druga faza testiranja i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Najave | Školovanje i zapošljavanje