Poziv kandidatkinjama i kandidatima za javni natječaj iz Narodnih novina 68/2021 na prvu fazu testiranja

Testiranje se održava u ponedjeljak, 19. srpnja 2021. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Avenija Gojka Šuška br.1, Zagreb, s početkom u 13 sati

FOTO: Ilustracija

Pozivaju se kandidatkinje i kandidati koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 23. lipnja 2021. godine u Narodnim novinama broj 68/2021, te 24. lipnja 2021. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:

1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
, Sektor za strance i međunarodnu zaštitu, Služba za međunarodnu zaštitu, Odjel za postupak međunarodne zaštite
 
 • nadzornik za unutarnje poslove – 5 izvršitelja/ica 

2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektor za strance i međunarodnu zaštitu, Služba za međunarodnu zaštitu, Odjel za dublinski postupak
 
 • nadzornik za unutarnje poslove – 3 izvršitelja/ice 

3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica 

4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica 

5. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
 • samostalni upravni referent – 1 izvršitelj/ica 

6. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
 • viši upravni referent – 1 izvršitelj/ica 

7. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
 
 • stručni referent za higijensko – zdravstvene poslove – 1 izvršitelj/ica 

8. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
 
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica 

9. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite, Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
 
 • upravni referent – 1 izvršitelj/ica 

10. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektor za strance i međunarodnu zaštitu, Služba za strance, Odjel za strance
 
 • samostalni upravni referent – 1 izvršitelja/ica 

11. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove, Sektor za strance i međunarodnu zaštitu, Služba za strance, Odjel za vize
 
 • upravni referent – 2 izvršitelja/ice 

12. Kabinet ministra, Služba za protokol
 
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

13. Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću
 
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

14. Uprava za materijalno-financijske poslove, Sektor za financije i proračun, Služba za računovodstvene poslove, Odjel za računovodstvo
 
 • viši policijski tehničar za poslove računovodstva – 1 izvršitelj/ica 

15. Uprava za materijalno-financijske poslove, Sektor za financije i proračun, Služba za računovodstvene poslove, Odjel za porezna usklađenja i obveze
 
 • stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

16. Uprava za materijalno-financijske poslove, Sektor za upravljanje nekretninama, Služba za uslužne poslove
 
 • administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica 

17. Uprava za materijalno-financijske poslove, Sektor za nabavu, Služba nabave za europske poslove, Odjel za planiranje i realizaciju ugovora
 
 • policijski tehničar – ekonom - nabavljač – 1 izvršitelj/ica 
 
18. Ravnateljstvo policije, Uprava policije, Mobilna jedinica prometne policije
 
 • administrativni tajnik  – 1 izvršitelj/ica 

19. Glavno tajništvo, Služba za uredske poslove
 
 • stručni referent – 6 izvršitelja/ice 

20. Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i strateško planiranje, Služba za normativne poslove, Odjel za nadzor propisa
 
 • policijski službenik za analizu  – 1 izvršitelj/ica 

21. Glavno tajništvo, Sektor za pravne poslove i strateško planiranje, Služba za normativne poslove, Odjel za nadzor propisa
 
 • policijski službenik za izradu propisa  – 1 izvršitelj/ica 

22. Uprava za materijalno – financijske poslove, Sektor prometne tehnike, Služba za plovila i letjelice
 
 • inspektor prometne tehnike  – 1 izvršitelj/ica
 
 

Ispunjavaju li uvjete iz oglasa i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati OVDJE

 
 
 • VAŽNO:
 • TESTIRANJE ĆE SE ODRŽATI SUKLADNO EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA
 • KANDIDATI NA TESTIRANJE MORAJU PRISTUPITI SA ZAŠTITNIM MASKAMA
 • NAPOMINJEMO DA KANDIDATI S POVIŠENOM TJELESNOM TEMPERATUROM, KANDIDATI KOJI SU U SAMOIZOLACIJI ILI KANDIDATI KOJI IMAJU MJERU COVID NEĆE BITI PUŠTENI U KRUG POLICIJSKE AKADEMIJE
 • MOLIMO KANDIDATE DA NA TESTIRANJE DOĐU NAJMANJE 15 MINUTA PRIJE ZAKAZANOG TERMINA
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.
Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije, kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664. 
 

PRAVILA TESTIRANJA

 • Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.

 
 • Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.     
 
 • Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova. 
 • Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 

NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.

 
 •  Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi. 
 
 • Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.

 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.


 

Najave | Školovanje i zapošljavanje