Predstavljamo kandidate za novog glavnog ravnatelja policije

Zaprimljene prijave pregledavala je Komisija te utvrdila popis kandidata koji su mogli pristupiti na razgovor/intervju o njihovim stručnim znanjima, sposobnostima i vještinama te rezultatima ostvarenim u dosadašnjem radu

FOTO: MUP RH

Ministarstvo unutarnjih poslova je 3. kolovoza 2022. godine, raspisalo javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije - glavni/a ravnatelj/ica policije.  
 
Još uvijek aktualni glavni ravnatelj policije Nikola Milina svoj mandat završava u punom opsegu, a imenovan je 24. kolovoza 2017. godine. 
 
Ministarstvo unutarnjih poslova je na raspisani natječaj zaprimilo pet prijava kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, a to su: 
 
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema iz područja društvenih, humanističkih, prirodnih, tehničkih, biotehničkih znanosti, umjetničkog područja i područja biomedicine i zdravstva ili interdisciplinarnog područja znanosti i umjetnosti,
  • najmanje 15 godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova, od čega najmanje 10 godina na radnom mjestu rukovodećeg policijskog službenika te
  • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje glavni policijski savjetnik.

Dodatni uvjeti:
        
  • osobna dostojnost za obavljanje policijske službe,
  • posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost,
  • temeljna sigurnosna provjera,
  • ne smije biti član političke stranke.

Pored navedenog kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u državnu službu. 
 
Zaprimljene prijave pregledala je Komisija u sastavu: 

1.      Veronika Bandić, načelnica Sektora za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, predsjednica Komisije,
2.      Ivan Meštrović, pomoćnik tajnika Kabineta ministra, član Komisije i 
3.      Anka Spajić, policijska službenica za nadzor rada i strateški razvoj policije u Uredu glavnog ravnatelja policije, članica Komisije; 

te utvrdila popis od pet kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja te ih sve pozvala na razgovor (intervju) radi utvrđivanja njihovih stručnih znanja, sposobnosti i vještina te rezultata ostvarenih u dosadašnjem radu
 
Razgovor (intervju) sa četvoricom kandidata koji su mu pristupili po abecednom redu, obavio je osobno potpredsjednik Vlade RH i ministar dr. sc. Davor Božinović i to su:
 
1.      Nikola Milina – životopis,
2.      Željko Pilipović – životopis,
3.      Željko Prša – životopis i
4.      Damir Takač - životopis.

Peti kandidat – policijski službenik iz Policijske uprave šibensko-kninske – nije pristupio razgovoru. 
 
Glavni ravnatelj policije je rukovodeći policijski službenik potkategorije glavni policijski rukovoditelj, a temeljem rezultata provedenog razgovora (intervjua) potpredsjednik Vlade RH i ministar će predložiti Vladi Republike Hrvatske kandidata za imenovanje na vrijeme od pet (5) godina.

Stranica