Interni natječaj za odabir kandidata za upućivanje u civilne misije Europske unije

 
Datum: 6.2.2023.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni natječaj
 
Ustrojstvena jedinica: Kao u tekstu internog natječaja
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Kao u tekstu internog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći:  -
Prijave zainteresiranih policijskih službenika sa životopisom na engleskom jeziku te dokazima o ispunjavanju općih uvjeta dostavljaju se uz suglasnost neposredno nadređenog rukovoditelja Sektoru za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ovog Ministarstva (Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, s naznakom „Interni natječaj za odabir kandidata za upućivanje u civilne misije Europske unije“ najkasnije do 20. veljače 2023. godine
 
Obrasci za zapošljavanje: - 
Testiranje kandidata             
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu: