Nadogradnja Schengenskog informacijskog sustava (SIS)

Uvedene su nadogradnje sustava kojima će se osigurati dostupnost potpunijih i pouzdanijih informacija nadležnim tijelima u državama koje koriste SIS

Foto: ilustracija

Od 27. lipnja 2017. godine Republika Hrvatska pridružila se državama članicama Europske unije (osim Cipra) i pridruženim državama (Norveška, Island, Švicarska i Lihtenštajn) u korištenju Schengenskog informacijskog sustava (SIS) koji ima ključnu ulogu u zaštiti slobode, sigurnosti i prava u schengenskom području.
 
SIS je jedan od najvažnijih, najrasprostranjenijih i najviše korištenih informacijskih sustava u koji države korisnice unose podatke o potraživanim osobama i predmetima. Provjerom upozorenja o traženim osobama ili predmetima, Schengenski informacijski sustav olakšava operativnu suradnju i razmjenu informacija među nacionalnim tijelima, omogućava slobodno i sigurno putovanje schengenskim područjem, poboljšava upravljanje granicama i migracijama te jača područje sigurnosti i pravde.
 
Nakon sveobuhvatne i višegodišnje pripreme te ispunjavanjem svih uvjeta i preporuka proizašlih iz schengenskih evaluacija iz različitih područja, Republika Hrvatska se 1. siječnja 2023. godine pridružila schengenskom području.
 
Prilikom schengenske evaluacije iz područja Schengenskog informacijskog sustava Republika Hrvatska je imala jedno od najpozitivnijih izvješća na području cijele Europske unije.
 
U posljednje tri godine Republika Hrvatska je na petom mjestu među državama članicama EU po broju provjera osoba i predmeta u Schengenskom informacijskom sustavu. Isto tako, jedna je od samo četiri države korisnice SIS-a koja ima više od 100 milijuna provjera u SIS-u na milijun stanovnika. 
 
Od 7. ožujka 2023. godine na razini Europske unije i svim državama koje koriste SIS, uvedene su nove funkcionalnosti sustava kojima se povećava razina interoperabilnosti s drugim tijelima u državama koje koriste SIS.
 
Kako bi se poboljšala sigurnost građana i nacionalnim tijelima omogućilo bolje provođenje kriminalističkih istraživanja, sprječavanje teških kaznenih djela i terorizma te suzbijanje nezakonitih migracija, SIS će sadržavati više informacija o osobama i predmetima uključenima u aktivnosti povezane s terorizmom te osobama koje nezakonito borave na području EU.
 
Posebna se pažnja posvetila zaštiti djece i maloljetnih osoba u svrhu zaštite djece kojima prijeti otmica ili su potencijalne žrtve terorizma, trgovine ljudima ili rodno uvjetovanog nasilja.
 
Suradnja Ministarstva unutarnjih poslova RH kao nadležnog tijela za SIS, uz Carinsku upravu, Ministarstvo pravosuđa i uprave te Ministarstva vanjskih i europskih poslova, proširena je na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture te Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo, koji obavljaju registraciju brodova i zrakoplova. Tako će se prilikom registracije provjeriti u SIS-u potražuju li se brod ili zrakoplov na području schengenskog prostora.
 
Svi građani imaju pravo na pristup, ispravljanje ili brisanje isključivo njihovih osobnih podataka pohranjenih u Schengenskom informacijskom sustavu - Zaštita osobnih podataka.
 

Priopćenja | Suradnja | Međunarodna suradnja