Oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme-14.3.

Datum: 14.03.2023.
Datum objave u NN: Oglas objavljen u Narodnim novinama
Link na dokument:  
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (utrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata            3. travnja 2023. - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje: Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - 23.5.2023.
Rješenje o prijmu:  Rješenja o prijamu - 23.5.2023.