Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo natječaj za prijam u državnu službu

Prijam u službu predviđen je za 16 radnih mjesta u sjedištu Ministarstva i 88 radnih mjesta u 13 policijskih uprava

Foto: MUP

Ministarstvo unutarnjih poslova je 3. svibnja 2023. godine objavilo natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme i oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme na koje se, ravnopravno s ostalim kandidatima, mogu prijaviti i osobe s invaliditetom.

U Ministarstvu unutarnjih poslova u sjedištu raspisan je natječaj za 13 radnih mjesta u Upravi za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove i 3 mjesta putem oglasa na određeno u Upravi za materijalno-financijske poslove, dok se u 13 policijskih uprava za prijam u službu traži još 79 kandidata na neodređeno vrijeme i 9 kandidata na određeno vrijeme.

Ministarstvo unutarnjih poslova poziva sve zainteresirane osobe na ravnopravno sudjelovanje na raspisanom natječaju, uključujući osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti. S obzirom na to da područja policijskih uprava odgovaraju područjima županija u Republici Hrvatskoj, zainteresiranim kandidatima omogućava se zapošljavanje u mjestu prebivališta:
 
Osim navedenih uvjeta u svakom pojedinom natječaju za pojedino radno mjesto, kandidati/kinje za sva radna mjesta moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. Osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima ne mogu biti primljene.
 
Kandidati i kandidatkinje - osobe s invaliditetom

Kandidati i kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta navedenih u natječaju.

Kandidate i kandidatkinje osobe s invaliditetom, kojima je potrebna razumna prilagodba prilikom provođenja pisanog dijela testiranja i intervjua, pozivamo da potrebu za prilagodbom navedu u svojoj prijavi na javni natječaj te da se nakon podnošenja prijave obrate na broj telefona ili porukom na e-mail adresu koji su navedeni na natječaju za koji se kandidiraju. Sve iskazane razumne prilagodbe bit će pravovremeno osigurane radi ravnopravnog sudjelovanja u javnom natječaju.
 
Svim kandidatima i kandidatkinjama želimo puno uspjeha.

Napomena: Ova vijest je informativnog karaktera i ne može sadržavati sve detalje o načinu sudjelovanja u natječaju. Molimo da se detaljno upoznate s uvjetima sudjelovanja na natječaju na poveznicama.
 

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje