Javni natječaji i oglasi

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme
 
Datum: 23.11.2022.
Datum objave u NN: 23.11.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: "Za javni natječaj".
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu: 
 
Oglasa za prijam namještenika na neodređeno vrijeme - od 11.11.2022.
Datum: 11.11.2022.
Datum objave u NN:  
Link na dokument:  
Oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (utrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u Narodnim novinama na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »oglas za prijam namještenika na neodređeno vrijeme«.
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata             
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:   
Interni oglas za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ce u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave - od 10.10.2022.
 
Datum: 10.10.2022.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni oglas
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu internog oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu internog oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Ministrstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za interni oglas«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata             24.10. - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:   4.11. - Rješenje o imenovanju kandidata
Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale - od 7.10.2022.
 
Datum: 7.10.2022.
Datum objave u NN: 7.10.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb s naznakom: "Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za ljudske potencijale".
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o imenovanju:    Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja Uprave za ljudske potencijale 
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - od 28.9.2022.
 
Datum:  29.9.2022.
Datum objave u NN:  28.9.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”.
 
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
21.10.- Poziv na testiranje
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu: 
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - od 13.9.2022.
Datum: 13.9.2022.
Datum objave na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: 13.9.2022.
Link na dokument: Oglas objavljen na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave
Oglas za prijam u državnu službu
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ neposredno ili poštom na adresu: MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s naznakom »Za oglas na određeno vrijeme«
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata           

20.10. - Poziv na razgovor kandidatima/kandidatkinjama
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:   
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
Datum: 31.8.2022.
Datum objave u NN:  
Link na dokument:  
Oglas za prijam u državnu službu
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: „Za oglas na određeno vrijeme“ 
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata             22.9. - Poziv na razgovor
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:  12.10. - Rješenje o izboru kandidata
Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave - od 25.8.2022.
 
Datum: 25.8.2022.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni oglas
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu internog oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu internog oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Ministrstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za interni oglas«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
Obustava ili poništenje:  20.9. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnika/ca policijskih uprava 
Rješenje o prijmu:   20.9.- Rješenja o izboru kandidata
 
Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije - glavni/a ravnatelj/ica policije - od 3.8.2022.
 
Datum: 4.8.2022.
Datum objave u NN: 3.8.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ice u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            Poziv na razgovor kandidatima za glavnog ravnatelja policije
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:  Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju glavnog ravnatelja policije
 
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - od 29.6.2022.
 
Datum: 30.6.2022.
Datum objave u NN: 29.6.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za javni natječaj«.
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova
Obustava ili poništenje:  5.10. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova 
Rješenje o prijmu:   23.9. - Rješenja o izboru kandidata

 15.9. - Rješenja o izboru kandidata
 
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - od 27.6.2022.
Datum: 27.6.2022.
Datum objave u NN:  
Link na dokument:  
Oglas za prijam u državnu službu
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (utrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: „Za javni natječaj“ 
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata             
Obustava ili poništenje:    8.9. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova
Rješenje o prijmu:    9.9. - Rješenja o izboru kandidata