Otvoreni podaci

Otvoreni podaci su podaci koje stvaraju tijela javne vlasti, a čijom se uporabom u komercijalne i/ili nekomercijalne svrhe može stvoriti dodana vrijednost ili ekonomska korist.

DIREKTIVA (EU) 2019/1024 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 20. lipnja 2019. o otvorenim podatcima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora

Otvoreni podaci u pravilu ne sadrže osobne podatke ili, drugim riječima, ako su podaci zaštićeni Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), ne smatraju se otvorenim podacima jer njihova objava nije dopuštena. U otvorene podatke također ne spadaju podaci klasificirani stupnjem tajnosti te intelektualna vlasništva.


OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:


SIGURNOSNI POKAZATELJI
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2023. godini (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama (xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2022. (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama - (pdf, xls,)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2021. (pdf, xls)
  • Evidentirana kaznena djela u RH i rasprostranjenost po policijskim upravama u 2021. (pdf, xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2020. (pdf, xls)
 • Pregled sigurnosnih pokazatelja u 2019. (pdf, xls)
 • Arhiva sigurnosnih pokazatelja
 
VIŠEGODIŠNJI SIGURNOSNI POKAZATELJI
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2023. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2013 do 2022. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2012. do 2021. (pdf, xls)
 • Pregled osnovnih pokazatelja javne sigurnosti u Republici Hrvatskoj od 2011. do 2020. (pdf)
 • Arhiva višegodišnjih pokazatelja javne sigurnosti
 
BILTENI O SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA  
TRAŽITELJI MEĐUNARODNE ZAŠTITE
DIGITALNI NOMADI
 • Statistika važećih privremenih boravaka u svrhu boravka digitalnih nomada na dan 31. 12. 2023. godine (xls)
 • Statistika važećih privremenih boravaka u svrhu boravka digitalnih nomada na dan 30.06.2024. godine (xls)

STRANCI
 • Statistički podaci izdanih dozvola za boravak i rad u lipnju 2024. godine (pdf, xls)
 • Statistički podaci izdanih dozvola za boravak i rad u prosincu 2023. godine (pdf, xls)
 
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2020. (pdf, xls)
 • Stanje iskorištenosti godišnje kvote dozvola za boravak i rad na dan 31.12.2020. godine po djelatnostima i zanimanjima koje su izdane sukladno Odluci Vlade RH (pdf)
 
 • Državljani država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP na odobrenom stalnom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Državljani država članica EGP na odobrenom privremenom boravku na dan 31.12.2019. (pdf, xls)
 • Članovi obitelji državljana država članica EGP s prijavljenim privremenim boravkom na dan 31.12.2019. (pdf, xls)

BILTENI O RADU NE KRŠKO
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - broj 134, Četvrto tromjesečje 2023. godine, Zagreb, siječanj 2024. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 133, Treće tromjesečje 2023. godine, Zagreb, listopad 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 132, Drugo tromjesečje 2023. godine, Zagreb, srpanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 131, Prvo tromjesečje 2023. godine, Zagreb, travanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 130, Četvrto tromjesečje 2022. godine, Zagreb, siječanj 2023. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 129, Treće tromjesečje 2022. godine, Zagreb. listopad 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 128, Drugo tromjesečje 2022. godine, Zagreb, srpanj 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 127, Prvo tromjesečje 2022. godine, Zagreb, travanj 2022. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 126, Četvrto tromjesečje 2021. godine, Zagreb, siječanj 2022 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 125, Treće tromjesečje 2021. godine, Zagreb, studeni 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 124, Drugo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, srpanj 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 123, Prvo tromjesečje 2021. godine, Zagreb, travanj 2021 (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 122, Četvrto tromjesečje 2020. godine, Zagreb, siječanj 2021. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 121, Treće tromjesečje 2020. godine, Zagreb, listopad 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 120, Drugo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, srpanj 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 119, Prvo tromjesečje 2020. godine, Zagreb, travanj 2020. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 118, Četvrto tromjesečje 2019. godine, Zagreb, siječanj 2020.(pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 117, Treće tromjesečje 2019. godine, Zagreb, listopad 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 116, Drugo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, kolovoz 2019. (pdf)
 • Bilten o radu NE Krško i njenom utjecaju na okoliš - Broj 115, Prvo tromjesečje 2019. godine, Zagreb, travanj 2019. (pdf)

GODIŠNJA IZVJEŠĆA O REZULTATIMA PRAĆENJA STANJA OKOLIŠA
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2022. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2021. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2020. (pdf, xls)
 • Praćenje stanja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj 2019. (pdf, xls)

RADON
 • Praćenje koncetracije radona i radonovih potomaka u zraku i stambenim i radnim prostorima (prikaz na zemljovidu)

FINANCIJSKI PLANOVI
 • Obrazloženje godišnjeg izvršenja financijskog plana MUP-a za 2023.godinu - opći dio (doc)
 • Obrazloženje godišnjeg izvršenja financijskog plana MUP-a za 2023.godinu - posebni dio (doc)
 
 • Financijski plan MUP-a za razdoblje 2024-2026 (pdf)
  • Prilog 1 - Pregled planiranih prihoda MUP-a za razdoblje 2024. - 2026. (xls)
  • Prilog 1a - Pomoći od institucija i tijela EU (xls)
  • Prilog 2,2a i 2b - Prijedlog financijskog Plana 2024. - 2026.  - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA (xls)
  • Prilog 3 - Pregled planiranih sredstava po ustrojstvenim jedinicama (xls)
  • Prilog 4 - PU (xls)
  • Prilog 5 - Obrazloženje općeg djela financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu (doc)
  • Prilog 6 - Obrazloženje (doc)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika (doc)
 
 • Financijski plan za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu (pdf)
  • Obrazloženje financijskog plana 2023. - 2025. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2023. - 2025. (doc)
  • Prilog 1 - Plan prihoda 2023.-2025. po kontima prihoda (xls)
  • Prilog 1a - Donos i odnos Plan prihoda (xls)
  • Prilog 2 - Plana na 4. razini 2023.-2025. (xls)
  • Prilog 3 PU (xls)
  • Prilog 4 Plan PU i sjedište administracija 2023. (xls)
  • Prilog 5 - Općeg dijela proračuna 2023.-2025. (pdf)
 
 • Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2022.-2024. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2022.-2024. (doc)
 
 • Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2021.-2023. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2021.-2023. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2021 (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2021. godinu (pdf)
 
 • Financijski plan za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2020.-2022. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2020.-2022. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2020. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2020 (pdf)
 
 • Financijski plan za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu (xls);
  • Obrazloženje financijskog plana 2019.-2021. (pdf)
  • Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna 2019.-2021. (doc)
 • Izvršenje financijskog plana za 2019. (pdf, xls)
  • Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2019. godinu (pdf)
 • Arhiva financijskih planova

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2022. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu (pdf)
 
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2021. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu (doc)
 • Financijsko izvješće MUP-a za 2020. godinu (pdf, xls)
 • Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu (doc)
 
DONACIJE
 • Pregled donacija za 2021. (xls)
 • Pregled donacija za 2020. (xls)
 • Pregled donacija za 2019. (xls)

GODIŠNJI PLANOVI RADA I IZVJEŠĆA O OBAVLJANJU POSLOVA
 • Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Ministarstva unutarnjih poslova 2021.-2024. za 2023. godinu (pdf, xls)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije radiološke i nuklearne sigurnosti za razdoblje 2017. - 2025. za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske od 2021. - 2030. za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnje izvješće o provedbi Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva za 2022. godinu (pdf)
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2022. godinu:
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2021. godinu:
  • Tekstualni dio (pdf)
  • Tablica (pdf)
 • Godišnji plan rada Ministarstva unutarnjih poslova za 2019. godinu (pdf)
 • Arhiva godišnjih planova rada i izvješća o obavljanju poslova

OSTALA IZVJEŠĆA
STRATEŠKI PLANOVI
 • Prve izmjene i dopune Strateškog plana MUP-a od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a i Hrvatske vatrogasne zajednice od 2020. do 2022. godine (pdf)
 • Strateški plan MUP-a te institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2019.-2021. godine (pdf)
 • Arhiva strateških planova MUP-a

NABAVA I POZIVI
ZAKONI I OSTALI PROPISI
LISTE OVLAŠTENIH PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
 • Lista pružatelja besplatne pravne pomoći državljanima trećih zemalja u postupku povratka (xlsx)
 • Lista pružatelja besplatne pravne pomoći u postupku međunarodne zaštite (xlsx)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za obavljanje djelatnosti izrade pečata i žigova s grbom Republike Hrvatske​ (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koji imaju odobrenja za prodavaonice oružja i streljiva (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osnivanje civilnih strelišta (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za promet oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za proizvodnju oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za popravljanje prepravljanje i onesposobljavanje oružja (pdf)
 • Ovlaštena trgovačka društva i obrti koja imaju odobrenja za osposobljavanje građana za rukovanje vatrenim oružjem (pdf)

 • Popis proizvođača i uvoznika vatrogasnih aparata u RH od kojih je moguće zatražiti zahtjev za njihovo održavanje (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti vatrogasnih aparata (pdf)
 • Popis fizičkih osoba ovlaštenih za izradu elaborata zaštite od požara (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (pdf)
 • Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje stabilnih sustava za dojavu, gašenje i sprečavanje širenja požara (pdf)
 • Popis ovlaštenih revidenata za zaštitu od požara (pdf)

 • Evidencija ovlaštenih izvršitelja za nuklearnu sigurnost (url)
 • Upisnik stručnjaka za zaštitu od zračenja (url)
 • Evidencija o ovlaštenim stručnim tehničkim servisima (url)
 • Raspodjela procjena doza pojedinaca od medicinskog ozračenja (pdf)


KONTAKTI
 • Popis brojeva telefona nadležnih djelatnika za privatnu zaštitu i detektivske poslove u Službama inspekcijskih poslova/Odjelima inspekcije u Područnim uredima civilne zaštite RH (pdf)

NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE


DJELOMIČNO OTVORENI PODACI Ministarstva unutarnjih poslova RH:

Statistika prometa putnika i prijevoznih sredstava

 

Uvjeti korištenja informacija za ponovnu uporabu

Informacije za ponovnu uporabu Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupne su korisnicima uz Otvorenu dozvolu , a primjenjuju se pravila propisana Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), a koja odgovara Creative Commons licenci CC-BY.    
 
Dakle, korisnici mogu otvorene podatke ovog Ministarstva označene OTVORENOM DOZVOLOM koristiti slobodno, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima, povezivati ih s drugim podacima ili ih koristiti kao baze za poslovne procese, proizvode i aplikacije uz obvezno navođenje izbora informacija (Izvor: MUP RH - Otvoreni podaci)

 
NISU JAVNO DOSTUPNI PODACI - podaci Ministarstva unutarnjih poslova RH dostupni samo određenom krugu ovlaštenika
Registar sigurnosnih provjera za zaposlenike MUP-a
Registar sigurnosnih provjera za pravne osobe
Registar EU klasificiranih podataka
Registar NATO klasificiranih podataka
Registar sigurnosnog informiranja za zaposlenika MUP-a
Registar sigurnosnog informiranja za pravne osobe
Registar sigurnosnog informiranja za EU klasicifirane podatke zaposlenika MUP-a
Registar sigurnosnog informiranja za NATO klasicifirane podatke zaposlenika MUP-a
Evidencija podnesaka na rad zaposlenika
Evidencija zbirki osobnih podataka (EZOP)
Zbirka papilarnih linija i signaletičkih fotografija
Sigurnosne provjere
Evidencija sigurnosno interesantnih osoba
Evidencija za praćenje ulaska i izlaska osoba
Prometni događaji na cestama
Javna okupljanja
Operativna evidencija prekršaja
Pružanje pomoći
Zbirka podataka o osobama i događajima vezanim uz sportska natjecanja
Aplikacija državljanstvo
Evidencija osobnih iskaznica
Evidencija putnih isprava
Evidencija određenih matičnih brojeva
Zbirka podataka o prebivalištu i boravištu
Evidencija pograničnih propusnica
Evidencija nabave, registracije i sakupljanja oružja
Registracija cestovnih vozila
Vozači i vozačke dozvole
Izvozne pločice
Označene lake prikolice
Pokusne pločice
Prenosive pločice
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na kratkotrajnom boravku
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na privremenom ili stalnom boravku odnosno dugotrajnom boravištu
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja kojima je izdana dozvola za boravak i rad
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja kojima je izdana potvrda o prijavi rada
Zbirka podataka o dozvolama boravka
Zbirka podataka o prijavi i odjavi smještaja, boravišta, prebivališta i prijavi promjene adrese državljana trećih zemalja kojima je odobren privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište
Zbirka podataka o putnom listu za državljanina treće zemlje
Zbirka podataka o putnoj ispravi za osobe bez državljanstva i posebnoj putnoj ispravi za državljanina treće zemlje
Zbirka podataka o pograničnim propusnicama
Zbirka podataka o izdanim dozvolama za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na kratkotrajnom boravku koji koriste mobilnost iz druge države članice EGP-a
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na privremenom boravku koji koriste mobilnost iz druge države članice EGP-a
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na privremenom boravku, stalnom boravku, dugotrajnom boravištu i kojima je izdana dozvola za boravak i rad, a kojima je prestao boravak
Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji na privremenom i stalnom boravku
Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima je prestao boravak
Zbirka podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji kojima su izdane boravišne iskaznice i potvrde o prijavi privremenog boravka
Zbirke podataka o državljanima države članice EGP-a i članovima njihovih obitelji koji su prijavili i odjavili boravište, prebivalište i adresu stanovanja
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na kratkotrajnom boravku
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja na kratkotrajnom boravku
Zbirka podataka o zahtjevima
Zbirka podataka o iskaznicama tražitelja međunarodne zaštite
Zbirka podataka o azilantima
Zbirka podataka o strancima pod supsidijarnom zaštitom
Zbirka podataka o strancima pod privremenom zaštitom
Zbirke podataka o dozvolama boravka azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom
Zbirke podataka o iskaznicama stranaca pod privremenom zaštitom
Zbirka podataka o putnim ispravama za azilante
Zbirka podataka o prijavi ili odjavi prebivalište azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijavi ili odjavi boravišta stranca pod privremenom zaštitom
Evidencija kriminalističke tehnike
Red button
Evidencija kaznenih djela, prijavljenih i oštećenih osoba
Evidencija nestalih i pronađenih predmeta
Evidencija potraga i objava za osobama
Evidencija provjere identiteta
Evidencija sigurnosnih mjera, zaštitnih mjera, mjera opreza i posebnih obveza te probacija
Informacije o putnicima u zračnom prometu
Evidencija zaposlenika i unutarnje ustrojstvo
Evidencija Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Evidencija skrbi i psihosocijalna zaštita
Evidencija službenih isprava
Evidencija disciplinskog sudovanja
Osobe nad kojima je provedena granična kontrola
Prijevozna sredstva (vozila/plovila) nad kojima je provedena granična kontrola
Predmeti nad kojima je provedena granična kontrola
Druga linija granične kontrole (nad osobama, prijevoznim sredstvima, predmetima)
Zabrana izlaska hrvatskim državljanima iz RH
Odbijanje izlaska strancima
Odbijanje ulaska strancima
Zabrana ulaska prijevoznom sredstvu
Zabrana izlaska prijevoznom sredstvu
Postupanja po aktivnim upozorenjima (u odnosu na osobe, vozila, putne isprave i ostale predmete)
Potvrđivanja unosa oružja i streljiva
Privremeno oduzeto oružje i streljivo na graničnom prijelazu
Vraćanje iz stranih zračnih luka
Prisilno vraćeni državljani Republike Hrvatske – deportacije
Vraćene osobe temeljem putnog lista
Korištenje nevaljanom ispravom
Prijenos posmrtnih ostataka
Zaposlenici na graničnom prijelazu
Provjere tijekom zaštite državne granice i kompenzacijskih mjera (osobe, prijevozna sredstva i predmeti)
Obrade tijekom zaštite državne granice i kompenzacijskih mjera (osobe, prijevozna sredstva i predmeti)
Povrede i granični incidenti na državnoj granici
Lov uz državnu granicu
Prekršaji iz područja nadzora državne granice na moru
Uplovljavanje i isplovljavanje plovila u međunarodnom prometu (Predmet plovila)
Uzapćena plovila
Plovidbe policijskih plovila
Predaja i vraćanje hladnog i vatrenog oružja i streljiva u javnom prijevozu u zračnom prometu
Pronađeni i oduzeti predmeti zabranjeni za unos u zrakoplov
Ugrožavanje sigurnosti zrakoplova, ozbiljnih nezgoda i nesreća zrakoplova
Zaštitni pregledi objekata, instalacija, uređaja i opreme na aerodromu
Evidencija izdanih i poništenih dokumenata u postupanju granične policije
Evidencija provođenja članka 8. i 9. Zakonika o schengenskim granicama
Tehnička oprema
Mješovite ophodnje
Integrirano upravljanje granicom
Liste putnika dostavljene prije obavljanja granične kontrole
Statistika pomorske policije
Zbirka podataka o državljanima trećih zemalja prema kojima je primijenjena mjera za ograničenje ulaska i boravka
Zbirka podataka o privremeno zadržanim stranim putnim ispravama
Upisnik o donošenje ocjene zakonitosti primjene tjelesne zaštite
Popis novčarskih institucija
Evidencija izdanih suglasnosti na alternativne mjere zaštite novčarskih institucija
Evidencija osoba koje su završile osposobljavanje za potrebe sustava civilne zaštite
Očevidnik o provedenim inspekcijskim nadzorima u sustavu civilne zaštite
Očevidnik o provedenim inspekcijskim nadzorima iz područja zaštite od požara
Središnja evidencija radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora
Evidencija o visokoaktivnim zatvorenim radioaktivnim izvorima
Očevidnik električnih uređaja i postrojenja koji proizvode ionizirajuće zračenje
Očevidnik zatvorenih radioaktivnih izvora i uređaja sa zatvorenim radioaktivnim izvorima
Očevidnik otvorenih radioaktivnih izvora
Očevidnik o stupnju ozračenosti radnika
"Izvješće o osnovnim tehničkim svojstvima (BTC -Basic Technical Characteristics)"
"Izvješće o inventorskim izmjenama ICR - Inventory Change Report "
"Izvješće o materijalnoj bilanci MBR - Material Balance Report "
"Popis fizičkog inventara PIL- Phyicial Inventory List"
"Izvješće o slučajnom dobitku AG - Accidental Gain "
Program aktivnosti
Izvješće Zanggerovoj komisiji
Izvješće prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju po Dodatnom protokolu za Q1 Izvješće 2.a(ix) - za prvo tromjesečje
Izvješće prema Međunardnoj agenciji za atomsku energiju po Dodatnom protokolu za Q2 Izvješće 2.a(ix) - za drugo tromjesečje
Izvješće prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju po Dodatnom protokolu za Q3 Izvješće 2.a(ix) - za treće tromjesečje
Izvješće prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju po Dodatnom protokolu za Q4 Izvješće 2.a(ix) - za četvrto tromjesečje
Godišnje izvješće prema Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju po Dodatnim protokolima 2.a.i, 2.a.iii, 2.a.iv, 2.a.viii, 2.x i 2.b.i
 
Popis skupova podataka s metapodacima (Asset lista)
Ministarstvo unutarnjih poslova u strojno čitljivom obliku (CSV, XLS, XML, JSON, HTML i sl. format) objavljuje registre i baze podataka koje je izradilo u okviru svoje nadležnosti, a za koja ne postoje zakonska ograničenja, ali i popis skupova podataka za koja postoje zakonska ograničenja.
 
Pristup otvorenim podacima Ministarstva unutarnjih poslova RH
Podaci su objavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje građanima i poduzetnicima.

Korisnici mogu:
 • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
 • prerađivati informacije,
 • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod uz obavezno navođenje izvora podataka. (Izvor: MUP RH - Otvoreni podaci)
Korisnik nema pravo koristiti informacije na način kojim sugerira njihov službeni status niti smije navesti da Ministarstvo unutarnjih poslova odobrava informacije obrađene od strane građana ili poduzetnika koji je preuzeo informacije.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.

Ministarstvo unutarnjih poslova RH nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

Za dodatne upite oko otvorenih podataka možete se obratiti službeniku za informiranje ovog Ministarstva.