Radne dozvole

DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD          
 
Informacije o podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvola za boravak i rad: 
 
DEFICITARNO ZANIMANJE (LISTA UPRAVNOG VIJEĆA HZZ-a)

• potrebno je mišljenje HZZ-a → zahtjev podnosite OVDJE
 
PRODULJENJE DOZVOLE ZA BORAVAK I RAD

• isti poslodavac i isti državljanin treće zemlje  → zahtjev se podnosi u PU/PP: Uputa za poslodavce
• različit poslodavac i/ili različit državljanin treće zemlje → zahtjev podnosite OVDJE ako se radi o deficitarnom zanimanju. Ako se ne radi o deficitarnom zanimanju potreban je test tržišta rada koji podnosite OVDJE 
 
SEZONSKI RADNIK

• zapošljavanje sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine → zahtjev podnosite OVDJE
• zapošljavanje sezonskog radnika do 6 mjeseci → zahtjev podnosite OVDJE ako se radi o deficitarnom zanimanju. Ako se ne radi o deficitarnom zanimanju potreban je test tržišta rada koji podnosite OVDJE 
• produljenje dozvole za boravak i rad za sezonskog radnika unutar 6 mjeseci  godišnje (ako kod prvog izdavanja nije traženo mišljenje HZZ)→ zahtjev podnosite OVDJE  
 
KATEGORIJE ZA KOJE  NE TREBA MIŠLJENJE NITI TEST TRŽIŠTA RADA HZZ IZ ČLANKA 110. ZAKONA O STRANCIMA (npr. ključno osoblje u trgovačkim društvima, samozapošljavanje u trgovačkom društvu/obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51%, EU plava karta, osobe premještene unutar društva, pružatelji usluga, volonteri, pripravnici, posade plovila itd.) → zahtjev se podnosi u PU/PP: poveznica: Uputa za poslodavce
 
ZA IZDAVANJE OSTALIH DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD POTREBAN JE TEST TRŽIŠTA RADA KOJI PODNOSITE OVDJE TE NAKON OBAVIJESTI O TESTU TRŽIŠTA RADA  → zahtjev podnosite OVDJE
 
 
OPŠIRNIJE
 
Zakon o strancima („Narodne novine“, br. 133/20, 114/22 i 151/22) stupio je na snagu 01. siječnja 2021. godine i regulira uvjete ulaska, boravka i rada državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.

 
1. Dozvole za boravak i rad na temelju testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 
 
Zakonom je propisan novi model zapošljavanja državljana trećih zemalja, budući da Vlada Republike Hrvatske više neće utvrđivati godišnju kvotu dozvola za zapošljavanje državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, već se poslodavci moraju za pronalaženje radne snage prvo obratiti Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, koji će provoditi test tržišta rada (pronalazak radne snage na domaćem tržištu rada).
 
Poslodavci su za zapošljavanje državljana trećih zemalja dužni zatražiti provedbu testa tržišta rada u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sukladno članku 98. Zakona o strancima.

IZNIMKE: test tržišta rada neće se tražiti u slučaju produljenja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, u slučaju deficitarnih zanimanja (lista Upravnog vijeća HZZ), zapošljavanja državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine i u slučaju dozvola za boravak i rad koje se izdaju sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.).
 
U slučaju nepronalaženja domaće radne snage Hrvatski zavod za zapošljavanje će poslodavcu dostaviti obavijest o rezultatu tržišta rada, a poslodavac može u roku od 90 dana od zaprimanja te obavijesti,  podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za određenog državljanina treće zemlje (sukladno naprijed navedenim poveznicama).

Nakon podnošenja zahtjev za dozvolu za boravka i rad Hrvatski zavod za zapošljavanje će  elektroničkim putem dostaviti mišljenje za izdavanjem dozvole za boravak i rad za konkretnog državljanina treće zemlje kod hrvatskog poslodavca.
 
IZNIMKA: mišljenje HZZ neće se tražiti u slučaju produženja dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje te ako se radi o sezonskom zapošljavaju državljana trećih zemalja u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine.
 
Na gore opisan način koji regulira zapošljavanje državljana trećih zemalja, propisano je da će uvjete koje mora ispunjavati poslodavac za izdavanjem pozitivnog mišljenja provjeravati Hrvatski zavod za zapošljavanje, a uvjete za boravak državljanina treće zemlje Ministarstvo unutarnjih poslova, putem nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje.


2. Dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Sukladno članku 97. stavku 5. i članku 110. Zakona o strancima je izričito propisano u kojim slučajevima Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje može samostalno izdavati dozvole za boravak i rad odnosno kada NIJE potrebno provođenje testa tržišta rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjevi za izdavanjem dozvole boravak i rad za koje nije potrebno provesti test tržišta rada niti pribaviti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odnose se na:  
 
  • produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje,
  • sezonsko zapošljavanje državljanina treće zemlje u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu do 90 dana tijekom kalendarske godine,
  • dozvole za boravak i rad sukladno članku 110. Zakona (ključno osoblje u trgovačkim društvima, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.)

Za gore navedene kategorije dozvola, zahtjev za izdavanjem dozvole za boravak i rad mogu podnijeti državljanin treće zemlje ili poslodavac, neposredno ili e-mailom u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji  prema:
 
  • mjestu namjeravanog boravka
  • rada državljanina treće zemlje ili
  • sjedištu poslodavca. 

O zahtjevu odlučuje policijska uprava odnosno policijska postaja prema mjestu boravišta odnosno namjeravanog boravka državljanina treće zemlje.

 
3. Produljenje dozvole za boravak i rad

Zahtjev se podnosi najkasnije 30 dana prije isteka važenja dozvole za boravak i rad.

Ako se traži produljenje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, zahtjev se podnosi u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje, koja i odlučuje o produljenju.
 
Ako se traži produljenje dozvole za boravak i rad za drugog poslodavca i/ili drugog državljanina treće zemlje, zahtjev se podnosi putem platforme HZZ/MUP.
   
O zahtjevu za produljenje dozvole za boravak i rad policijska uprava odnosno policijska postaja dužna je odlučiti prije isteka roka važeće dozvole za boravak i rad.


Napomena: Zahtjev za produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad podnosi se najkasnije 15 dana prije isteka roka važenja navedene dozvole, a o zahtjevu se odlučuje u roku od tri dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.