Kretanje i boravak stranaca

Zakon o strancima (NN  133/2020)

 • Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (NN  36/13 i 105/17)
 • Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (NN  79/13)
 • Pravilnik o postupanju prema strancima (NN 14/13, 26/13- ispravak 86/13 i 126/14, 95/15 i 52/16)
 • Pravilnik o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  52/12, 81/1338/15 i 100/17)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o statusu i radu stranca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13), prestaju važiti stavci 1. i 3. točke I. ovog Rješenja)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca isprava za strance (NN  94/13)
 • Rješenje o načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja (NN  66/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 85. stavka 1. Pravilnika o putnim ispravama za strance, vizama, graničnim propusnicama te načinu postupanja prema strancima (NN  95/04, 137/05) – (NAPOMENA: Stupanjem na snagu Rješenja o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 64. stavka 2. Pravilnika o  statusu i radu  stranaca u Republici Hrvatskoj (NN  130/12) prestaju važiti točke I. i II. ovog Rješenja)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj državljana država članica Europskog ekonomskog prostora i članova njihovih obitelji te članova obitelji hrvatskih državljana (NN  126/12, 81/13, 38/15, 132/17 i 101/18)
 • Pravilnik o putnim ispravama za strance, vizama te o načinu postupanja prema strancima (NN  36/08, 42/08 i 28/10)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja (NN  92/12 i 22/13)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika (NN  7/13 i 99/18)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranaca u RH  (NN 51/12)
 • Uredba o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj (NN 35/18)
 • Pravilnik o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog  pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (NN 121/12)
 • Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj (NN  120/12, 81/13 i 38/15)
 • Pravilnik o pograničnoj propusnici i dozvoli za jednokratni prijelaz zajedničke državne granice (NN  81/13 i 129/13)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka (NN 132/21)
 • Odluka o privremenom olakšanom ulasku stranaca u Republiku Hrvatsku, na osnovi valjanih schengenskih dozvola boravaka i viza (NN  144/12 i 60/13)
 • Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prelaze 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (NN  156/13)
 • Pravila boravka u prihvatnom centru za strance (NN, 66/13)
 • Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja (NN 68/18)

Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (NN 66/19)

 

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15

 • Pravilnik o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila (NN  36/08, 46/08, 10/09, 88/11 i 81/13)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice izdane sukladno Konvenciji o statusu izbjeglica od 28. srpnja 1951. godine (NN  141/11)
 • Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom te putne isprave za azilanta (NN  131/08),
 • Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN  135/15, 61/19)
 • Rješenje o utvrđivanju cijena obrazaca iz članka 48. stavka  1. Pravilnika o obrascima i načinu vođenja evidencija za tražitelje azila, azilante i strance pod privremenom zaštitom (NN  95/04)
 • Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku odobrenja međunarodne zaštite (NN  140/15)
 • Odluka o troškovima smještaja u Prihvatilištu za tražitelje azila (NN  49/08)