Osobna stanja građana

Zakon o hrvatskom državljanstvu (NN 53/9170/91- ispravak, 28/92113/93130/11, 110/15, 102/19)
  • Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (NN 54/913/92149/02146/09), (NAPOMENA – čl. 20. prestao je važiti stupanjem na snagu Pravilnika o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN  65/12))
  • Pravilnik o obrascima zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem i za prestanak hrvatskog državljanstva te načinu vođenja i sadržaju evidencije o stjecanju hrvatskog državljanstva prirođenjem i po međunarodnim ugovorima te evidencije o prestanku hrvatskog državljanstva (NN 65/12)
  • Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (NN  41/00)
  • Pravilnik o načinu provjere poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma, hrvatske kulture i društvenog uređenja u postupcima stjecanja hrvatskog državljanstva (NN 118/12)

Zakon o prebivalištu (NN 144/12 i 158/13)
  • Pravilnik o sadržaju obrazaca i načina vođenja zbirke podataka o prebivalištu i boravištu (NN  27/13)

 Zakon o osobnoj iskaznici (NN  62/15)
  • Pravilnik o cijeni osobnih iskaznica (NN 63/15)
  • Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica (NN 63/1530/16, 70/18)

 Zakon o matičnom broju (NN 9/92 i 66/02)
 Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN  77/99133/0248/0574/0982/15)
  • Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica (NN  4/1022/1085/15118/15 i 130/17)
  • Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista (NN  4/1020/15118/15)
  • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (NN  89/10).