Godišnji plan rada i izvješća o obavljanju poslova

Godišnji planovi rada:

 

Godišnja izvješća o radu:

 

Godišnja izvješća o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja:Izvješća ministra unutarnjih poslova o obavljanju policijskih poslova: