Državni ispit

Člankom 57. Zakona o državnim službenicima državni ispit polaže se za I. ili II. razinu, ovisno o stupnju obrazovanja koji je uvjet za raspored na radno mjesto.

Državni ispit I. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završena srednja škola.

Državni ispit II. razine polaže se za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je uvjet završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine.
 
Provjera znanja kandidata provodi se na pisanom ispitu koji sadrži zadatke višestrukoga izbora.

Zadatke višestrukoga izbora kandidat rješava odabirom (označavanjem) jednog od četiri ponuđena odgovora.
Ispit se polaže na računalu.
 
Ispit I. i II. razine sastoji se od sljedećih predmeta ispitivanja:
 
  • Ustavno ustrojstvo, pristup informacijama i zabrana diskriminacije
  • Sustav državne uprave
  • Službenički odnosi i službenička etika
  • Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • Osnove Europske unije
  • Osnove upravnog postupka, upravnog spora i uredskog poslovanja

Za svaki predmet ispitivanja za pojedinu razinu Ispita, određena su područja ispitivanja.

Detaljnije informacije o polaganju Državnog ispita možete pronaći na stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave