Javna nabava

Javna nabava je postupak koji Ministarstvo provodi radi sklapanja okvirnog sporazuma ili ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, te provedbe projektnog natječaja zbog trošenja državnog novca. U postupku javne nabave Ministarstvo se je dužno pridržavati Zakona koji utvrđuje pravila u postupku javne nabave, konkretno Zakona o javnoj nabavi.