Poziv na testiranje

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Natjecaji i testiranja/kelly-sikkema-4JxV3Gs42Ks-unsplash.jpg

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 23. lipnja 2023. na mrežnim stranicama Ministarstva

FOTO: ilustracija

Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u  Ministarstvo unutarnjih poslova,
objavljenog 21.lipnja 2023. u Narodnim novinama broj 67/23 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave te 23. lipnja 2023. na mrežnim stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, za sljedeća radna mjesta:
 
1. Uprava za materijalno-financijske poslove,
    Sektor za financije i proračun,
    Služba za računovodstvene poslove,
    Odjel za obračun plaća,
 • policijski tehničar za poslove obračuna plaća – 1 izvršitelj
 
2. Uprava za materijalno-financijske poslove,
    Sektor za financije i proračun,
    Služba za financijsko planiranje i izvršenje proračuna,
    Odjel za financijsko planiranje i analize,
 • nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj
 
3. Uprava za materijalno-financijske poslove,
    Sektor za nabavu,
    Služba nabave za europske projekte,
    Odjel za planiranje i realizaciju ugovora, 
 • stručni suradnik  – 1 izvršitelj
 
4. Kabinet ministra,
    Služba za unutarnju kontrolu,
    Odjel za unutarnju kontrolu i nadzor – Split (mjesto rada Split),
 • policijski tehničar za analize i evidencije – 1 izvršitelj
 
5. Glavno tajništvo,
    Služba za uredske poslove,
    Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata,
 • voditelj Arhiva hrvatske policije iz Domovinskog rata – 1 izvršitelj
 
6. Glavno tajništvo,
    Služba za uredske poslove,
    Arhiv hrvatske policije iz Domovinskog rata,
 • policijski tehničar – 2 izvršitelja
 
7. Uprava za ljudske potencijale,
   Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
   Služba za planiranje i razvoj ljudskih potencijala,
   Odjel za planiranje i zapošljavanje,
 • policijski tehničar za poslove prijama – 1 izvršitelj
 
8. Uprava za ljudske potencijale,
    Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
    Služba za statusne i radno-pravne poslove,
 • policijski tehničar za analize i evidencije – 1 izvršitelj
 
9. Uprava za materijalno-financijske poslove,
     Sektor prometne tehnike,
     Služba cestovnih prometnih sredstava,
 • policijski tehničar za registraciju vozila – 1 izvršitelj
 
10. Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
 • policijski službenik za međunarodnu vjersku suradnju – 1 izvršitelj
 
11. Uprava za ljudske potencijale,
     Sektor za potporu,
     Služba za potporu ljudskim potencijalima,
 • policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava varaždinska)
 
12. Uprava za ljudske potencijale,
     Sektor za potporu,
     Služba za potporu ljudskim potencijalima,
 • policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava
 
13. Uprava za ljudske potencijale,
     Sektor za potporu,
     Služba za potporu ljudskim potencijalima,
 • policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava dubrovačko-neretvanska)
 
14. Uprava za ljudske potencijale,
     Sektor za potporu,
     Služba za potporu ljudskim potencijalima,
 • policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava splitsko-dalmatinska)
 
15. Uprava za ljudske potencijale,
     Sektor za potporu,
     Služba za potporu ljudskim potencijalima,
 • policijski službenik – psiholog  – 1 izvršitelj (mjesto rada: Policijska uprava zagrebačka)
 
16. Uprava za materijalno-financijske poslove,
     Sektor policijske tehnike i opreme,
     Služba policijske tehnike i naoružanja,
     Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja,
 • konstruktor I  – 1 izvršitelj
 
17.  Uprava za materijalno-financijske poslove,
       Sektor policijske tehnike i opreme,
       Služba policijske tehnike i naoružanja,
       Odjel za policijsku tehniku i zaštitu od ionizirajućih zračenja,
 •  inženjer za specijalne, audio/video sustave – 1 izvršitelj
 
18. Uprava za materijalno-financijske poslove,
     Služba centralnog skladišta,
 • policijski službenik – skladištar – 1 izvršitelj

 
Testiranje će se održati 19. srpnja 2023. u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Policijska škola „Josip Jović“, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 10.00 sati za sva radna mjesta.
 
Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.

 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-368.

 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
 
 NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za    početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
 
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
 • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
 • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
 • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
 
 
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.

Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.

Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje