Javni natječaj za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova - 13.10.2023.

Datum: 13.10.2023.
Datum objave u NN: 13.10.2023.
Link na dokument: Javni natječaj
Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj - vježbenici”
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 Poziv na testiranje - 20.11.2023.
 
Obustava ili poništenje: Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - 25.10. 2023.

Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijem vježbenika u državnu službu na neodređenom vrijeme u MUP-a  - 19.12.2023.

Odluka od djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - 25.1.2024.

Odluku o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme - 11.4.2024.
 
Rješenje o prijamu:  Rješenja o prijamu - 7.2.2024.