Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - 29.5.2023.

Datum: 29.5.2023.
Datum objave u NN: 26.5.2023.
Link na dokument: Javni natječaj
Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 Poziv na testiranje - 06.07.2023.
 
Obustava ili poništenje:  Odluku o obustavi postupka javnog natječaja - 23.08.2023.
Rješenje o prijmu: