Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova - 8.3.2023.

 
Datum: 8.3.2023.
Datum objave u NN: 8.3.2023.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: "Za javni natječaj".
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 11.4.2023. - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje: Odluka o djelomičnoj obustavi
Rješenje o prijmu:  Rješenja o izboru kandidata