Poziv na testiranje

Slika /2022/testiranje.jpg

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova objavljenog dana 23. studenoga 2022. godine

FOTO: ilustracija
 
Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog dana 23. studenoga 2022. godine u Narodnim novinama broj 137/22
te na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave za sljedeća radna mjesta:
 
 
1. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za upravne poslove
Odjel za promet i vozila
samostalni upravni referent – 1 izvršitelj 

2. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za upravne poslove
Odjel za poslove oružja
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj 

3. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za upravne poslove
Odjel za poslove oružja
upravni referent – 1 izvršitelj

4. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za upravne poslove i državljanstvo
Služba za državljanstvo
administrativni tajnik – 1 izvršitelj 

5. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za postupak međunarodne zaštite
nadzornik za unutarnje poslove – 4 izvršitelja 

6. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za integraciju
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj 

7. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za integraciju
viši upravni referent – 1 izvršitelj 

8. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za dublinski postupak
viši upravni referent – 1 izvršitelj 

9. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za međunarodnu zaštitu
Odjel za postupak međunarodne zaštite
upravni referent – 1 izvršitelj 

10. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za strance
Odjel za zakonite boravke stranaca
voditelj Odjela za zakonite boravke stranaca – 1 izvršitelj 

11. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
upravni referent – 1 izvršitelj 

12.  Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
samostalni upravni referent – 1 izvršitelj 

13. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Zagrebu
upravni referent – 2 izvršitelja 

14. Uprava za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove
Sektor za strance i međunarodnu zaštitu
Služba za prihvat i smještaj tražitelja međunarodne zaštite
Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini
samostalni upravni referent – 1 izvršitelj 

15. Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba za digitalnu forenziku
vještak za vještačenja digitalnih zapisa, telefonske i informatičke opreme – 1 izvršitelj 

16. Samostalna služba za suradnju s Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
policijski službenik – pomoćnik kapelana  – 1 izvršitelj (mjesto rada Osijek) 
 
koje će se održati 15. prosinca 2022. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija, Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 10.00 sati.

 
Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-664.
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.

Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.    
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
 
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa.
U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5. Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje | Rad i mirovine