Poziv na testiranje

Slika /2022/testiranje.jpg

Na testiranje se pozivaju kandidati i kandidatkinje koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova objavljenog 30. studenoga 2022. godine

FOTO: ilustracija
 
Komisija za provedbu javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme objavljuje
 
POZIV NA TESTIRANJE KANDIDATIMA/KINJAMA
 
 koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova objavljenog dana 30. studenog 2022. godine u Narodnim novinama broj 139/2022, na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova i web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave, za sljedeća radna mjesta:
 
1. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun 
administrativni tajnik – 1 izvršitelj/ica 

2. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za financije i proračun,
Služba za računovodstvene poslove 
policijski tehničar za poslove obračuna plaće – 1 izvršitelj/ica 

3. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Služba za relizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu ministarstva,
Odjel za realizaciju okvirnih sporazuma, ugovora i jednostavnu nabavu ministarstva
policijski tehničar - nabavljač  – 1 izvršitelj/ica 
 
4. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za nabavu,
Služba nabave za europske projekte,
Odjel za provedbu postupaka nabave i ugovaranje
nadzornik za unutarnje poslove – 1 izvršitelj/ica 

5. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor za upravljanje nekretninama, 
Služba za uslužne poslove,
Odjel za energetiku i održavanje
voditelj Odjela za energetiku i održavanje – 1 izvršitelj/ica 

6. Uprava za materijalno-financijske poslove,
Sektor policijske tehnike i opreme,
Služba policijske tehnike i naoružanja,
administrativni tajnik – 1 izvršitelja/ice 

7. Uprava za ljudske potencijale,
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima,
Služba za upravljanje ljudskim potencijalima,
Odjel za analizu i praćenje radnih procesa
stručni suradnik – 1 izvršitelj/ice

8. Centar za forenzična ispitavanja, istraživanja i vještačenja „Ivan Vučetić“
Služba bioloških i kontaktnih vještačenja,
stručni referent – tehničar laborant – 3 izvršitelja 

9. Uprava za materijalno-financijske poslove
Sektor prometne tehnike,
Služba cestovnog prometnih sredstava,
Odjel za planiranje i eksploataciju
vozač 1 – 1 izvršitelj        

10. Uprava za materijalno-financijske poslove
Sektor prometne tehnike,
Služba cestovnih prometnih sredstava,
Odjel za planiranje i eksploataciju
vozač 2 – 1 izvršitelj 
 
 
 
Testiranje će se održati dana 17. siječnja 2023. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Policijska akademija "Prvi hrvatski redarstvenik", Avenija Gojka Šuška 1, Zagreb, s početkom u 10.00 sati.
 
Ispunjavaju li uvjete iz natječaja i jesu li pozvani na testiranje kandidati/kinje mogu saznati klikom OVDJE.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj.

Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte.
 
Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-920.
 
 
PRAVILA TESTIRANJA
 
 
1. Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.      
 
3. Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4. Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa.
U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5. Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju.
Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju.
Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju.

Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje