Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnik/ca policijske uprave - od 25.8.2022.

 
Datum: 25.8.2022.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni oglas
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu internog oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu internog oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Ministrstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za interni oglas«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
Obustava ili poništenje:  20.9. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka internog oglasa za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca u Ministarstvu unutarnjih poslova na radno mjesto načelnika/ca policijskih uprava 
Rješenje o prijmu:   20.9.- Rješenja o izboru kandidata