Interni natječaj za izbor policijskog časnika za vezu Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u EUROPOL-u

 
Datum: 21.03.2023.
Datum objave u NN:  - 
Link na dokument: Interni natječaj
 
Ustrojstvena jedinica: Kao u tekstu internog natječaja
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Kao u tekstu internog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći:  -
Prijave zainteresiranih policijskih službenika sa životopisom na hrvatskom i engleskom jeziku te dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta dostavljaju se Sektoru za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima ovog Ministarstva (Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb, s naznakom „Interni natječaj za izbor policijskog časnika za vezu Republike Hrvatske u EUROPOL-u" najkasnije do 3. travnja 2023.
 
Obrasci za zapošljavanje: - 
Testiranje kandidata             
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu: