Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice u Ministarstvu unutarnjih poslova

Datum objave na MPU:  25.1.2023. godine
Link na dokument: Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći:  Opis posla i podaci o plaći
Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »Za oglas na neodređeno vrijeme«.
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 
Obustava ili poništenje: Obustava - 6. travnja 2023.
Rješenje o prijmu: