Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - od 27.6.2022.

Datum: 27.6.2022.
Datum objave u NN:  
Link na dokument:  
Oglas za prijam u državnu službu
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (utrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam (8) dana od dana objave oglasa na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom: „Za javni natječaj“ 
Obrasci za zapošljavanje:
Testiranje kandidata             
Obustava ili poništenje:    8.9. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka oglasa za prijam u državnu službu u Ministarstvo unutarnjih poslova
Rješenje o prijmu:    9.9. - Rješenja o izboru kandidata