Javni natječaj za prijam vježbenika na neodređeno vrijeme - 28.12.2023.

 
Datum: 28.12.2023.
Datum objave u NN: 27.12.2023.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj - vježbenici”
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            30.1.2024.  - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje: 1.2.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja

12.4.2024. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka javnog natječaja
 
Rješenje o prijamu:  25.3.2024. - Rješenje o prijamu