Javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije - glavni/a ravnatelj/ica policije - od 3.8.2022.

 
Datum: 4.8.2022.
Datum objave u NN: 3.8.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »Za javni natječaj za imenovanje rukovodećeg policijskog službenika/ice u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ravnateljstvu policije«
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            Poziv na razgovor kandidatima za glavnog ravnatelja policije
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijmu:  Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju glavnog ravnatelja policije