Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme od 29.12.2023.

 
Datum: 2.1.2024.
Datum objave u NN: 29.12.2023.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za javni natječaj«.
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            31.1.2024. - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje: 2. 4. 2024. - Odluka o obustavi postupka javnog natječaja
Rješenje o prijamu:  25.3.2024. - Rješenje o prijamu
20.3.2024. - Rješenje o prijamu