Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale - od 7.10.2022.

 
Datum: 7.10.2022.
Datum objave u NN: 7.10.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, 10 000 Zagreb s naznakom: "Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Uprave za ljudske potencijale".
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
Poziv na razgovor kandidatima prijavljenim na Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za ljudske potencijale
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o imenovanju:    Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju ravnatelja Uprave za ljudske potencijale