Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - od 28.9.2022.

 
Datum:  29.9.2022.
Datum objave u NN:  28.9.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama,  neposredno ili poštom na adresu:
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom “za javni natječaj”.
 
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
21.10.- Poziv na testiranje
 
Obustava ili poništenje:  12.12. - Odluka o djelomičnoj obustavi javnog natječaja
Rješenje o prijmu:   12.12. - Rješenja o izboru kandidata/kandidatkinja