Interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika/ca na radna mjesta zamjenika glavnog ravnatelja policije

Datum: 23.2.2023.
Datum objave u NN: -
Link na dokument: Interni oglas
 
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu internog oglasa) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu internog oglasa
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave na interni oglas podnose se u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Ministrstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr/ na adresu:
Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom "za interni oglas za imenovanje rukovodećih policijskih službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova – zamjenika glavnog ravnatelja policije"
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata           
 10.3.2023. - Poziv na testiranje
Obustava ili poništenje:  
   
Rješenje o prijmu:  31.3.2023. - Rješenja o imenovanju kandidata:
 - Damir Barić
 - Jozo Šuker