Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme - od 29.6.2022.

 
Datum: 30.6.2022.
Datum objave u NN: 29.6.2022.
Link na dokument: Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Javni natječaj
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: link na dokument Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Uprava za ljudske potencijale, Sektor za razvoj i upravljanje ljudskim potencijalima, Zagreb, Ulica grada Vukovara 33, s naznakom »za javni natječaj«.
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            Poziv na testiranje kandidatima/kinjama koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova
Obustava ili poništenje:  5.10. - Odluka o djelomičnoj obustavi postupka za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova 
Rješenje o prijmu:   23.9. - Rješenja o izboru kandidata

 15.9. - Rješenja o izboru kandidata