Poziv na testiranje kandidatima/kandidatkinjama

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Natjecaji i testiranja/Testiranje 1.jpg

Testiranje će se održati 8. siječnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s početkom u 10 sati za sva radna mjesta

POZIV NA
TESTIRANJE
KANDIDATIMA/KINJAMA

 
koji/e su podnijeli/e pravodobne i potpune prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutarnjih poslova, objavljenog 22. studenoga 2023. godine u Narodnim novinama broj 140/23 i na web stranicama Ministarstva pravosuđa i uprave te 23. studenoga 2023. godine na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova za sljedeća radna mjesta:
 
 
1.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Ured Ravnateljstva civilne zaštite
Služba za međunarodne poslove civilne zaštite i pripremu projekata
Odjel za međunarodne poslove civilne zaštite
-           viši stručni savjetnik za prevoditeljske poslove - 1 izvršitelj
 
2.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Operativni centar civilne zaštite
Služba za operativne poslove i analitiku
Odjel za potragu i spašavanje zrakoplova
-           samostalni nadzornik za međunarodnu i međuresornu suradnju  - koordinator PIS zrakoplova - 1 izvršitelj
 
3.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Operativni centar civilne zaštite
Služba za operativne poslove i analitiku
Odjel za radiološki i nuklearni izvanredni događaj
-           samostalni nadzornik za izvanredni događaj - 1 izvršitelj
 
4.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za inspekcijske poslove
Inspekcija za radiološku i nuklearnu sigurnost
-           nadzornik za unutarnje poslove radiološke i nuklearne sigurnosti - 1 izvršitelj
 
5.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za smanjenje rizika od katastrofa
Služba za procjenu rizika
Odjel za baze podataka i GIS podršku
-           viši stručni savjetnik za baze podataka i GIS podršku - 1 izvršitelj
 
6.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za certifikaciju i ispitivanje
Odjel certifikacije
-           viši ekspert certifikacije - 1 izvršitelj
 
7.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za certifikaciju i ispitivanje
Odjel certifikacije
-           ekspert certifikacije - 1 izvršitelj
 
8.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje,
Odjel aktivnosti instaliranja (IN), održavanja (OD), popravka (PO) i posebnih sustava
-           niži ekspert aktivnosti IN, OD, PO i posebnih sustava - 1 izvršitelj
 
9.         Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel elektroinstrumentacije
-           ekspert elektroinstrumentacije - 1 izvršitelj
 
10.       Ravnateljstvo civilne zaštite
 Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel elektroenergetike
-           viši ekspert elektroenergetike - 1 izvršitelj
 
11.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike
-           viši ekspert neelektrike - 1 izvršitelj
 
12.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike
-           ekspert neelektrike - 1 izvršitelj
 
13.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Sektor za eksplozivne atmosfere
Služba za tehničko nadgledanje
Odjel klasifikacije prostora i neelektrike
-           niži ekspert neelektrike - 1 izvršitelj
 
14.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Zagreb
Služba za inspekcijske poslove
Odjel inspekcije zaštite od požara, eksploziva i oružja
-           inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  - 2 izvršitelja
  
15.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Split
Služba civilne zaštite Dubrovnik
Odjel inspekcije
-           inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  - 1 izvršitelj
 
16.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Split
Služba civilne zaštite Dubrovnik
Odjel inspekcije
-           inspektor za civilnu zaštitu  - 1 izvršitelj
 
17.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Rijeka
Služba civilne zaštite Pazin
Odjel inspekcije
-           inspektor za zaštitarske i detektivske poslove  - 1 izvršitelj
 
18.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Rijeka
Služba civilne zaštite Pazin
Županijski centar 112
-           operater - analitičar u centru 112  - 1 izvršitelj
 
19.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Varaždin
Služba inspekcijskih poslova
-           inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  - 1 izvršitelj
 
20.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Varaždin
Služba civilne zaštite Bjelovar
Odjel inspekcije
-           inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  - 1 izvršitelj
 
21.       Ravnateljstvo civilne zaštite
Područni ured civilne zaštite Varaždin
Služba civilne zaštite Krapina
Odjel inspekcije
-           inspektor zaštite od požara, eksploziva i oružja  - 1 izvršitelj
 
 

Testiranje će se održati 8. siječnja 2024. godine u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ulica grada Vukovara 33, Zagreb s početkom u 10 sati za sva radna mjesta.

 

Saznajte ispunjavate li uvjete iz natječaja i jeste li pozvani na testiranje!


Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva unutarnjih istovremeno s objavom natječaja.
 
Kandidati/kinje koji nisu podnijeli/e pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj te će im biti dostavljena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima/kinjama prijavljenim na natječaj. Obavijest će biti dostavljena putem elektroničke pošte. Sve dodatne informacije kandidati/kinje mogu dobiti na telefon 01/6122-252.
 

PRAVILA TESTIRANJA

 
1.         Po dolasku na testiranje, od kandidata/kinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati/kinje koji/e ne mogu dokazati identitet, osobe za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete propisane javnim natječajem kao i osobe za koje se utvrdi  da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za radna mjesta za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
 
NAPOMENA: Kandidati/kinje koji dođu u zgradu gdje se održava testiranje nakon vremena određenog za početak testiranja, neće moći pristupiti testiranju.
 
2.         Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata/kinja, isti će biti upućeni u dvoranu gdje će se održavati testiranje.
Prva faza testiranja se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata bitnih za obavljanje poslova radnih mjesta za koje je raspisan javni natječaj.
           
3.         Za provjeru znanja, sposobnosti i vještina, kandidatima/kinjama se dodjeljuje od 0 do 10 bodova. Smatra se da su kandidati/kinje zadovoljili/e na testiranju ako su dobili/e najmanje 5 bodova.
 
4.         Za vrijeme testiranja nije dopušteno:
  • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;
  • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;
  • napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija bez odobrenja osobe koja provodi testiranje;
  • razgovarati s ostalim kandidatima/kinjama niti na drugi način remetiti koncentraciju kandidata/kinja;
  • ukoliko pojedini kandidat/kinja prekrši pravila bit će udaljen/a s provjere znanja, a njegov/njezin rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti.
 
 
NAPOMENA: Za vrijeme boravka u prostorijama gdje se održava testiranje kandidati/kinje su dužni/e poštivati kućni red i postupati prema uputama Komisija za provedbu oglasa. U slučaju kršenja kućnog reda i nepridržavanja uputa službenih osoba, kandidati/kinje će biti upozoreni/e na primjeren način, a ako se i dalje nastave neprimjereno ponašati bit će udaljeni/e s testiranja, te će se smatrati da su odustali/e od daljnjeg postupka testiranja.
 
5.         Testiranje za sva radna mjesta provodi se u jednoj fazi.
 
6.         Na razgovor (intervju) pozvat će se kandidati/kinje koji su ostvarili ukupno najviše bodova na testiranju i to 10 kandidata za svako radno mjesto, a ukoliko se za radno mjesto traži veći broj izvršitelja, taj će se broj povećati za broj traženih izvršitelja. Ako je na testiranju zadovoljilo manje od 10 kandidata, na razgovor će se pozvati svi kandidati koji su zadovoljili na testiranju. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja pozvat će se na intervju. Komisija kroz razgovor (intervju) s kandidatima/kinjama utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata, interese te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu. Rezultati razgovora (intervjua) boduju se na isti način kao i testiranje, tj. svakom pojedinom kandidatu/kinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 0 do 10.
 
O točnom terminu razgovora (intervjua) kandidati/kinje će biti pravovremeno obaviješteni.

Pisane vijesti | Školovanje i zapošljavanje