Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova

Datum: 8.2.2024.
Datum objave u NN: 7.2.2024.
Link na dokument: Javni natječaj
Javni natječaj objavljen u Narodnim novinama
Ustrojstvena jedinica: Ministarstvo unutarnjih poslova (ustrojstvena jedinica - kao u tekstu javnog natječaja) 
Radno mjesto i
stručni uvjeti:
Radno mjesto i stručni uvjeti kao u tekstu javnog natječaja
Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći: Opis poslova, pravni izvori i podaci o plaći
Prijave s  dokazima  o  ispunjavanju  uvjeta  podnose  se u  roku  od  8  dana  od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Ulica grada Vukovara 33, 10000 Zagreb
s naznakom “Za javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice upravne organizacije u sastavu Ministarstva unutarnjih poslova”
Obrasci za zapošljavanje: 
Testiranje kandidata            20.3.2024. - Poziv na razgovor kandidatima
 
Obustava ili poništenje:  
Rješenje o prijamu: