U Hrvatsku preseljena šesta skupina sirijskih izbjeglica iz Turske

Tijekom srpnja/kolovoza očekuje dolazak još 51 sirijske izbjeglice, a time će Republika Hrvatska ispuniti kvote temeljem odluka Vlade iz 2015. i 2017. godine

Foto: IOM

U Republiku Hrvatsku je, u sklopu europskog programa preseljenja1 („resettlement“), 29. i 30. svibnja 2019. godine preko međunarodne zračne luke Franjo Tuđman u Zagrebu pristigla i šesta skupina osoba preseljenih iz Turske.
 
Radi se o deset sirijskih obitelji, odnosno 50 državljana Sirijske Arapske Republike, među kojima je 23 maloljetnika.
 
Prva skupina od 40 osoba preseljena je 28. studenog 2017. godine, druga skupina od 36 osoba preseljena je 25. i 26. siječnja 2018. godine, treća skupina (jedna peteročlana obitelj) preseljena je 10. travnja 2018. godine, četvrta skupina  od 24 osoba preseljena je 10. srpnja 2018. godine, peta skupina od 47 osoba preseljena 10.,  11. i 16. listopada 2018. godine.
 
Dolaskom šeste skupine sirijskih izbjeglica u Hrvatsku je preseljeno ukupno 202 sirijskih državljana iz Turske te se tijekom srpnja/kolovoza očekuje dolazak još 51 sirijskih izbjeglica. Time će Republika Hrvatska ispuniti kvote temeljem odluka Vlade iz 2015. i 2017. godine te preseliti ukupno 253 izbjeglica. Naime, Vlada RH je do sada donijela tri odluke o preseljenju izbjeglica (2015., 2017. i 2019.) kojima se obvezala prihvatiti iz programa preseljenja do 400 osoba. Odluka Hrvatske je da će prihvatiti sirijske izbjeglice koje su zbog sukoba u Siriji izbjegle u Tursku i borave u turskim izbjegličkim kampovima.
 
U cilju provedbe Odluke Vlade iz 2017. godine i preseljenja šeste skupine izbjeglica, Ministarstvo unutarnjih poslova surađuje s UNHCR-om Turska, provedbenim partnerima ICMC-om (Međunarodna katolička misija za migracije), IOM-om (Međunarodnom organizacijom za migracije) te JRS (Isusovačka služba za izbjeglice) koji će provoditi integraciju sirijskih izbjeglica u hrvatsko društvo.
 
Kao i u prethodnim dolascima preseljenih sirijskih izbjeglica, i ove sirijske obitelji već su prošle kulturnu orijentaciju u Turskoj te će odmah započeti s procesom integracije u hrvatsko društvo.
 
Dolaskom u Hrvatsku, izbjeglice se smještaju u Prihvatilište za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini te prolaze proceduru uzimanja zahtjeva i donošenja odluke o odobravanju statusa.
 
Tijekom boravka u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite u Kutini se provode aktivnosti inicijalne integracije u hrvatsko društvo (učenje hrvatskog jezika, daljnje upoznavanje s hrvatskom kulturom, običajima, zakonima, pravima i obvezama).
 
Nakon odobrenja međunarodne zaštite te početnih integracijskih mjera, preseljene izbjeglice se smještaju izvan Prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite, u smještajne jedinice koje osigurava Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
 
Zbrinjavanje pristiglih osoba Republika Hrvatska provodi temeljem sudjelovanja u europskom programu preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća, Preporukama Europske komisije i Odlukama Vlade RH.
 
Radi se o dobrovoljnom procesu te su ove osobe odnosno obitelji odabrale upravo Hrvatsku kao zemlju konačnog odredišta u kojoj žele živjeti.
 
Podsjećamo da preseljenje državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva omogućava izbjeglicama i raseljenim osobama kojima je potrebna međunarodna zaštita, zakonit i siguran dolazak u države članice Europske unije gdje im se osigurava potrebna zaštita.
 
Jednako tako, preseljenje je izraz međunarodne solidarnosti i podjele odgovornosti s državama u koje je pristiglo ili unutar kojih boravi velik broj osoba kojima je potrebna međunarodna zaštita, te alat za upravljanje migracijama, smanjenje nezakonitih migracija i sprječavanje krijumčarenja kojima su izbjeglice na nezakonitim putovima često izložene.
 
Ovakvim kontroliranim upravljanjem migracijama, kroz program preseljenja, Republika Hrvatska s ostalim članicama Europske unije, sudjeluje u zaštiti ljudskih života i ujedno pridonosi provedbi sveobuhvatnog europskog pristupa u rješavanju migracijskog izazova.
 
________________________
1 Preseljenje (engl. resettlement) je instrument međunarodne zaštite kojim se omogućava odabir i transfer određenog broja osoba pod međunarodnom zaštitom iz zemlje u kojoj su inicijalno zatražili međunarodnu zaštitu u neku treću zemlju, koja će ih u istom statusu primiti te im sukladno tome odobriti boravak. To znači preseljenje osoba pod međunarodnom zaštitom iz države koja nije država članica (Turska) u neku od država članica.
 
Premještanje (eng. relocation) je preuzimanje tražitelja međunarodne zaštite s teritorija države članice EU koja se, na osnovi Poglavlja III. Uredbe (EU) br. 604/2013, smatra državom odgovornom za postupak razmatranja zahtjeva za odobrenje međunarodne zaštite od strane države u kojoj će ovaj postupak biti proveden, sukladno Odluci Vijeća o uvođenju privremenih mjera u području međunarodne zaštite u korist Italije i Grčke iz rujna 2015. godine.
 
 


Priopćenja | Suradnja | Međunarodna zaštita